reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/14/15 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 10 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w?sprawie "Regulaminu korzystania z?hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w?Knyszynie"

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/231/06 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie “Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie” (dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 261, poz. 2580) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 pkt 1 skreśla się wyrazy: „Szkoły Podstawowej w Zofiówce”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Z hali sportowej mogą korzystać:

1) dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Knyszyn pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna,

2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje z wybraną osobą odpowiedzialną,

4) osoby fizyczne, gdy ze swej grupy wybiorą osobę odpowiedzialną,

5) osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Podmiotom określonym w § 2 ust. 1 pkt 2-4 udostępnienie hali sportowej nastąpi w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych po uzgodnieniu wolnego terminu z Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie oraz pobraniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem z uwzględnieniem ust. 4.

2. Opłaty za korzystanie z hali sportowej, wysokość bonifikat jak również przypadki, w jakich można zwolnić z opłat korzystających z hali sportowej, ustala Burmistrz Knyszyna w drodze zarządzenia.

3. Podmioty realizujące cele określone w § 1 ust.1 pkt 1 oraz kluby i sekcje sportowe z terenu gminy Knyszyn korzystają z hali sportowej bezpłatnie.

4. Hala sportowa może być udostępniana nieodpłatnie grupom mieszkańców Gminy Knyszyn na zajęcia sportowe w wymiarze 10 godzin zegarowych w tygodniu.

5. Korzystanie z hali sportowej odbywa się w oparciu o harmonogram ustalany przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Irena Wysocka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Muzyczka

Doktor nauk prawnych1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama