reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/25/15 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2a i ust. 3 i art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 lub § 3.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 7zł.

§ 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 10zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/110/13 Rady Gminy Trzcianne z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. 2013 poz. 1329)

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.                                                                                                                             

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski


Załącznik do Uchwały Nr VI/25/15
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 19 luty 2015 r.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593) zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Na podstawie komunikatu w sprawie obowiązywania uchwał podjętych na postawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydanego przez Ministerstwo Środowiska w przypadku gdy treść dotychczasowej uchwały nie jest sprzeczna ze znowelizowaną ustawą – przychylić się do poglądu, że uchwała taka nadal pozostaje w mocy do czasu uchwalenia i wejścia w życie nowej uchwały.

Oznacza to, że z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej nie traci mocy dotychczasowa uchwała Nr XXVI/110/13 Rady Gminy Trzcianne z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. 2013 poz. 1329). Jednakże konieczne jest podjecie nowej uchwały dostosowującej rozwiązania prawne do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 i z 2015 r. poz. 87), Rada Gminy określa stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku metody wymienionej w art. 6j ust. 1 pkt 1 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość maksymalna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w ostatnim Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej – za 1 mieszkańca tj. 25,98zł.

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podana w niniejszej uchwale zarówno w przypadku selektywnego jak i nieselektywnego zbierania odpadów pozostała na dotychczasowym poziomie, przy czym kryteria wynikające z art. 6k ust. 2a pkt 1 i art. 6k ust. 3 z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzn. nie przekroczą maksymalnych stawek opłat określonych w ww. ustawie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama