reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/40/15 Rady Gminy Gródek

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola na terenie Gminy Gródek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 20c ust. 4 - 6 i 8 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198 i poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujące kryteria oraz odpowiadające liczby punktów dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Gródek w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie:

1) dziecko podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu - 50 pkt;

2) dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i wymaga ono zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego - 24 pkt;

3) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2015/2016 edukację
w przedszkolu - 6 pkt;

4) co najmniej dwoje dzieci z jednej rodziny zgłaszanych po raz pierwszy do przedszkola - 3 pkt;

5) dziecko, którego czas pobytu w przedszkolu jest dłuższy niż 5 godz. - 2 pkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w §1, tj.:

1) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, odbywaniu studiów w systemie dziennym lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej i potrzebie zapewnienia dziecku w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole pobytu całodziennego;

2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o kontynuowaniu przez rodzeństwo edukacji przedszkolnej
w roku szkolnym 2015/2016;

3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgłoszeniu po raz pierwszy do przedszkola co najmniej dwojga dzieci z jednej rodziny;

4) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, iż czas pobytu dziecka w przedszkolu będzie dłuższy niż
5 godz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wieczysław Gościk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kalinowska

Dyrektor inwestycyjny, Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama