reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Suwałki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz.379, poz. 1072) w związku z art. 21 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Suwałki (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2011 r. nr 197, poz. 2395, z 2012 r. poz. 2557 i z 2013 r. poz. 4253) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

osobach mających zaspokojone potrzeby mieszkaniowe - są to osoby wraz z członkami gospodarstwa domowego zajmujące lokal mieszkalny, w którym na jednego członka gospodarstwa domowego przypada co najmniej 5 m2 powierzchni pokoi, a w przypadku: gospodarstwa jednoosobowego, gospodarstwa w którym jest osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub w którym znajdują się nieletnie dzieci osierocone wskutek śmierci rodzica lub rodziców - 10 m2 powierzchni pokoi;";

2) w § 24 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

W przypadku nie spełnienia warunków określonych w § 1, lokal faktycznie zajmowany przez byłego najemcę, który utracił najem wyłącznie z powodu nie opłacania czynszu oraz opłat niezależnych obciążających najemcę, może być mu również ponownie wynajęty w przypadku gdy łącznie spełnieni poniższe warunki:

1) spłaci w całości dług, który powstał w związku z korzystaniem z lokalu w okresie trwania najmu i bezumownego korzystania z lokalu,

2) w okresie co najmniej 12 ostatnich miesięcy wnosił regularnie opłaty związane
z użytkowaniem i eksploatacją lokalu,

3) wpłaci kaucję mieszkaniową,

4) dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 250 procent najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego lub 200 procent w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama