reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1, ust. 2a i ust 3 i art. 6 j ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Wiżajny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

2. Poprzez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół zamieszkujących razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 1 - osobowego - 14 zł,

2) 2 - osobowego - 22 zł,

3) 3 - osobowego - 28 zł,

4) 4 - osobowego - 36 zł,

5) 5 - osobowego - 38 zł,

6) 6 - osobowego i więcej - 42 zł.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 1 - osobowego - 25 zł,

2) 2 - osobowego - 40 zł,

3) 3 - osobowego - 55 zł,

4) 4 - osobowego - 65 zł,

5) 5 - osobowego - 80 zł,

6) 6 - osobowego i więcej - 90 zł.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 20 zł,

2) o pojemności 110-120 l - w wysokości 30 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 50 zł,

4) o pojemności 400 l - w wysokości 60 zł,

5) o pojemności 660 l - w wysokości 80 zł,

6) o pojemności 1100 l w wysokości 100 zł,

7) o pojemności 7 m3 (KP7) - w wysokości 200

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli opady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 40 zł,

2) o pojemności 110-120 l - w wysokości 60 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 100 zł,

4) o pojemności 400 l - w wysokości 120 zł,

5) o pojemności 660 l - w wysokości 160 zł,

6) o pojemności 1100 l - w wysokości 200 zł,

7) o pojemności 7 m3 (KP7) - w wysokości 300 zł.

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców, a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1.

2. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców, a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nie selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w § 2 ust. 2 i § 3ust. 2

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Wiżajny Nr XXII/178/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1112).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiżajny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Juszczuk

Coach

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama