reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/16/15 Rady Gminy Szumowo

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 6i pkt 1, art. 6j ust. 2 oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) metodę ustalenia opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym za gospodarowanie nimi, jeżeli nie są zbierane w sposób selektywny.

§ 2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w §3.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) 12 zł od gospodarstwa domowego, które prowadzi jedna osoba;

2) 23 zł od gospodarstwa domowego, które prowadzą dwie osoby i więcej.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) 15 zł od gospodarstwa domowego, które prowadzi jedna osoba;

2) 30 zł od gospodarstwa domowego, które prowadzą dwie osoby i więcej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/112/12 Rady Gminy Szumowo z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (j.t. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 1466).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama