reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/20/15 Rady Gminy Szumowo

z dnia 27 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/, art. 14 ust. 5, art. 37 ust. 3 i ust. 4 i art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218/ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/77/08 Rady Gminy Szumowo z 27 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 90, poz. 870), wprowadza się następujące zmiany:

1) §5 otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Wójta do wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na okres powyżej 3 lat i na czas nieoznaczony.

2. Najemców i dzierżawców nieruchomości wyłania się w drodze przetargu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Bez przetargu wydzierżawia się i wynajmuje nieruchomości gruntowe:

1) przeznaczone na potrzeby administracji publicznej;

2) przeznaczone na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych;

3) przeznaczone na cele nie związane z działalnością zarobkową osób i jednostek wymienionych w art. 68 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy.

4. W przypadku wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat upowaznia się Wójta do zawierania kolejnych umów z dotychczasowym dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość bez obowiązku przeprowadzania przetargu.";

2) Uchyla się § 6;

3) Uchyla się § 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama