reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Szumowo

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Szumowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XVI/102/12 Rady Gminy Szumowo z 22 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Szumowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3638), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXIV/169/14 Rady Gminy Szumowo z 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Szumowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr XXIV/169/14 Rady Gminy Szumowo z 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Szumowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1393), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.";

2) § 5 uchwały Nr XXIV/169/14 Rady Gminy Szumowo z 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Szumowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1393), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska


Załącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Szumowo
z 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr XVI/102/12
Rady Gminy Szumowo
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Szumowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 12 § 3, § 11, § 12, § 13 i art. 13 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])) na wniosek Wójta Gminy Szumowo, Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Szumowo na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Szumowo oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Szumowo przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/12
Rady Gminy Szumowo
z dnia 22 listopada 2012 r.

Podział Gminy Szumowo na stałe obwody głosowania.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Szumowo ulice: 1 Maja, XXX-lecia, Wyzwolenia, Dolna, Leśna, Polna, Krótka, Przemysłowa, Cmentarna, Bolesława Podedwornego

Gminny Ośrodek Kultury
w Szumowie
ul. XXX-lecia 2
Szumowo

2.

Kalinowo, Nowe Szumowo, Wyszomierz Wielki, Żabikowo Prywatne, Żabikowo Rządowe, Szumowo ulice: Szkolna, Osiedlowa

Zespół Szkół w Szumowie
ul. Szkolna 14
Szumowo

3.

Srebrna, Paproć Mała

Szkoła Podstawowa w Srebrnej
Srebrna 81

4.

Pęchratka Polska, Rynołty

Szkoła Podstawowa
w Pęchratce Polskiej
Pęchratka Polska 54

5.

Paproć Duża

Remiza Strażacka
w Paproci Dużej
Paproć Duża 54

6.

Łętownica

Szkoła Podstawowa
w Łętownicy
Łętownica 68

7.

Krajewo-Budziły, Ostrożne

Remiza Strażacka w Ostrożnem
Ostrożne 53

8.

Głębocz Wielki, Kaczynek

Remiza Strażacka
w Głęboczu Wielkim
Głębocz Wielki 17

9.

Srebrny Borek

Remiza Strażacka
w Srebrnym Borku
Srebrny Borek 40

10.

Mroczki-Stylongi, Radwany-Zaorze, Stryjki,
Zaręby-Jartuzy,

Remiza Strażacka
w Zarębach Jartuzach Zaręby Jartuzy 16 a

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849 i 951.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama