reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.082.378 zł,

2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 215.691 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.386.361 zł,

2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.277.952 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4 i 5 do uchwały Nr XL/366/2014 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 37.956.147 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 35.961.864 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.994.283 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 45.111.253 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 31.247.382 zł,

b) majątkowe w kwocie 13.863.871 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.155.106 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.909.885 zł,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.247.032 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 998.189 zł.

§ 6. W uchwale Nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.809.885 zł",

2) § 11 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 921.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 921.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2014 i kolejnych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/18/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama