reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6k i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się:

1) metodę naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego;

2) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28,00 zł miesięcznie od każdego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny;

3) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 12,00 zł miesięcznie od każdego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o gospodarstwie domowym - rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się wspólnie, przy czym jeden punkt adresowy to co najmniej jedno gospodarstwo domowe.

§ 2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się:

1) wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

2) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny miesięczna stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku:

a) dwukrotnego odbioru w miesiącu wynosi:

- 60 l. - 240 l. - 20 zł.;

- 660 l. - 1100 l. - 65 zł.;

- KP 5 m3 - 340 zł.;

- KP 7 m3 - 500 zł.

b) czterokrotnego odbioru w miesiącu wynosi:

- 60 l. - 240 l. - 40 zł.;

- 660 l. - 1100 l. - 130 zł.;

- KP 5 m3 - 680 zł.;

- KP 7 m3 - 1000 zł.

3) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny miesięczna stawka opłaty za komplet pojemników (pojemnik na odpady zmieszane, 4 pojemniki na odpady posegregowane - papier, tworzywa sztuczne + opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone) o określonej pojemności w przypadku:

a) dwukrotnego odbioru odpadów pozostałych i jednokrotnego odbioru odpadów posegregowanych w miesiącu wynosi:

- 60 l. - 240 l. - 12 zł;

- 660 l. - 1100 l. - 38 zł.;

- KP 5 m3 - 200 zł.;

- KP 7 m3 - 288 zł.

b) czterokrotnego odbioru odpadów pozostałych i dwukrotnego odbioru odpadów posegregowanych w miesiącu wynosi:

- 60 l. - 240 l. - 24 zł.;

- 660 l. - 1100 l. - 76 zł.;

- KP 5 m3 - 400 zł.;

- KP 7 m3 - 576 zł.

§ 3. W przypadku nieruchomości "mieszanej", tj. nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 i § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/444/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 3151).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 1 lutego 2015 r.

Przewodniczący Rady


Joanna Januszewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama