reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 16/15 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1626 i 1877) oraz §11 pkt. 1 Uchwały Nr 20/III/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniu kwoty 19.494 zł między paragrafami w ramach jednego rozdziału, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:12.165.000 zł w tym: dochody bieżące 11.538.833 zł dochody majątkowe 626.167 zł

- plan wydatków ogółem wynosi:12.165.000 zł w tym: wydatki bieżące 10.716.852 zł wydatki majątkowe 1.448.148 zł

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik do Zarządzenia Nr 16/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie część zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 30 grudnia 2014 r., poz. 1952), które uchyla paragrafy 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Wszystkie zaplanowane wydatki w tych paragrafach, w kwocie 18.894 zł, należy przenieść do paragrafu 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

2. W planie wydatków dotyczących Gospodarki gruntami i nieruchomościami należy przenieść między paragrafami kwotę 600 zł na opłacenie umowy o dzieło dotyczącej uprzątnięcia nieruchomości gminnej w m. Mazury.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama