Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 2 marca 2015r.

w sprawie ogłoszenia wysokości stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2014 r

Tekst pierwotny

Działając zgodnie z art. 4 a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 150) ogłasza się wysokość stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2014 r.

1. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Suwałki.

1) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu


powierzchnia lokalu


standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, po uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919 - 45

1946 - 1970

1971 - 2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1)**…
2)…

1)1,45;
2)2,80

B

C

40 m2 do 60 m2

A

1,95

1)1,45;
2)3,18

B

4,98

C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

3,50

B

C

powyżej 80 m2

A

B

4,98

C

2) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu


powierzchnia lokalu


standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, po uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919 - 45

1946 - 1970

1971 - 2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1)**…
2)…

1)1,45;
2)2,80

B

C

40 m2 do 60 m2

A

1,95

1)1,45;
2)2,40

B

4,98

C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

1)3,18;
2)3,50

B

C

powyżej 80 m2

A

B

4,98

C

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku), B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania), C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej); * - budynek wymaga remontu,

1) ** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek;

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek.

2. Ogłoszenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe