reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/24/15 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Trzcianne polegających na ustaleniu łącznej kwotę przychodów budżetu w wysokości 621 000 zł, oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 606 532 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500 000 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621 000

3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 181 050 zł

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wasilewski


Załącznik do Uchwały Nr VI/24/15
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 19 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2014 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem :

621 000

1.

Kredyty

§ 952

621 000

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

2 606 532

1.

Spłaty kredytów

§ 992

329 436

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

291 564

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)

§ 963

1 985 532

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama