reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 24/IV/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 9 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1626 i 1877) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przenosi się w planie dochodów bieżących kwotę 320.000 zł między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:12.165.000 zł w tym: dochody bieżące 11.538.833 zł dochody majątkowe 626.167 zł

- plan wydatków ogółem wynosi:12.165.000 zł w tym: wydatki bieżące 10.716.852 zł wydatki majątkowe 1.448.148 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24/IV/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 9 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/IV/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 9 lutego 2015 r.

Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie część zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 30 grudnia 2014 r., poz. 1952).

W wyniku tej zmiany należy dokonać korekty planu dochodów polegającej na przeniesieniu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 320.000 zł z podziałki klasyfikacyjnej 756.75618.0490 (dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw; paragraf Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) do 900.90002.0490 (dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdział Gospodarka odpadami; paragraf Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kleszcz

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama