reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Czyżew jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594[1])) oraz art. 20c ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572[2])) Rada Miejska, ustala co nastęuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyżew:

1) dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym - 5 punktów,

2) dziecko, które w następnym roku będzie objęte obowiązkiem przedszkolnym - 3 punkty,

3) zadeklarowanie przez rodzica/rodziców czasu pobytu dziecka w przedszkolu lub w punkcie przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie - 1 punkt za każdą zadeklarowaną godzinę,

4) dochód na osobę w rodzinie dziecka nie przekracza 100% kwoty określonej w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. z 2015 r. poz. 114) - 12 punktów,

5) dochód na osobę w rodzinie dziecka wynosi powyżej 100% i nie przekracza 175% kwoty określonej w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych( t.j. z 2015 r. poz. 114) - 6 punktów,

6) dochód na osobę w rodzinie dziecka wynosi powyżej 175% kwoty określonej w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. z 2015 r. poz. 114) - 2 punkty.

§ 2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 pkt 1, 4, 5 i 6 będą oświadczenia rodzica/rodziców/opiekunów prawnych, zaś kryteriów z § 1 pkt 2 i 3 - wnioski o przyjęcie dzieci.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 4. Uchwała wchodzi i życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104,z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 .

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama