reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 20/15 Wójta Gminy Narew

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 ) oraz § 12 pkt 4,5 uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2015 rok zarządzam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów - 13 936 791,12 , z tego:

- bieżące w wysokości 12 353 890,06 zł,

- majątkowe w wysokości 1 582 901,06zł;

2) po stronie wydatków - 14 876 154,12 , z tego:

- bieżące w wysokości 11 359 807,12 zł,

- majątkowe w wysokości 3 516 347,00zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Narew


Andrzej Pleskowicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/15
Wójta Gminy Narew
z dnia 26 lutego 2015 r.

Zmiany w dochodach

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed
zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

Bieżące

Bieżące razem:

11 306 433,06

0,00

0,00

11 306 433,06

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 562,06

0,00

0,00

5 562,06

Majątkowe

Majątkowe razem:

1 582 901,06

0,00

0,00

1 582 901,06

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

725 110,06

0,00

0,00

725 110,06

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

Bieżące

852

Pomoc społeczna

1 027 150,00

0,00

206,00

1 027 356,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 013 794,00

0,00

206,00

1 014 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 013 794,00

0,00

206,00

1 014 000,00

Bieżące razem:

1 047 457,00

0,00

206,00

1 047 663,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

13 936 791,12

0,00

206,00

13 936 997,12

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

730 672,12

0,00

0,00

730 672,12


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/15
Wójta Gminy Narew
z dnia 26 lutego 2015 r.

Zmiany w wydatkach

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

41 000,00

46 861,00

87 861,00

01095

Pozostała działalność

30 000,00

46 861,00

76 861,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

46 861,00

76 861,00

750

Administracja publiczna

1 647 897,00

3 000,00

1 650 897,00

75095

Pozostała działalność

123 571,00

3 000,00

126 571,00

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00

2 875,00

2 875,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2 000,00

125,00

2 125,00

758

Różne rozliczenia

139 060,00

- 49 861,00

89 199,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

139 060,00

- 49 861,00

89 199,00

4810

Rezerwy

139 060,00

- 49 861,00

89 199,00

Razem

13 828 697,12

0,00

13 828 697,12

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 027 150,00

206,00

1 027 356,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 013 794,00

206,00

1 014 000,00

3110

Świadczenia społeczne

949 794,00

206,00

950 000,00

Razem

1 047 457,00

206,00

1 047 663,00

Ogółem

14 876 154,12

206,00

14 876 360,12

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal

KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama