reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 43/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 26, poz. 435, poz. 438) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.183.466 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 64.049.801 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 5.867.791 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 90.500 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 1.133.665 zł;

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 63.089.361 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 59.997.488 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 5.867.791 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 90.500 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.091.873 zł;

5) nadwyżka budżetu w kwocie 2.094.105 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Jarosław Borowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 lutego 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

35 443

23 743

w tym dochody bieżące

35 443

23 743

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

35 443

23 743

w tym dochody bieżące

35 443

23 743

w tym dochody majątkowe

0

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

23 743

23 743

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0

23 743

§ 2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

23 743

Rozdział 80104

Przedszkola

23 743

0

§ 2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

23 743

0

Dział 852

Pomoc społeczna

11 700

0

Rozdział 85295

Pozostała działalność

11 700

0

§ 2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

11 700

0

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 lutego 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

1 074 647

1 062 947

w tym wydatki bieżące

1 074 647

1 062 947

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

1 074 647

1 062 947

w tym wydatki bieżące

1 074 647

1 062 947

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 758

Różne rozliczenia

4 500

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

4 500

0

§ 4810

Rezerwy

4 500

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

1 058 447

1 059 647

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

0

1 200

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

1 200

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

23 743

23 743

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23 743

23 743

Rozdział 80104

Przedszkola

1 034 081

1 034 704

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 028 231

1 028 231

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0

521

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

89

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

13

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 850

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

5 850

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

623

0

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

538

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

74

0

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

11

0

Dział 852

Pomoc społeczna

11 700

0

Rozdział 85295

Pozostała działalność

11 700

0

§ 3110

Świadczenia społeczne

8 486

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

478

0

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 736

0

Dział 926

Kultura fizyczna

0

3 300

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

0

3 300

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

3 300

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama