reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/29/15 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 18 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 z f, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 , z 2005 r. Nr 17, poz. 141 , Nr 94, poz. 788 , Nr 122, poz. 1020 , Nr 131, poz. 1091 , Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 , Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 , z 2007 r. Nr 42, poz. 273 , Nr 80, poz. 542 , Nr 115, poz. 791 , Nr 120, poz. 818 , Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 , z 2008 r. Nr 70, poz. 416 , Nr 145, poz. 917 , Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 , z 2009 r. Nr 6, poz. 33 , Nr 31, poz. 206 , Nr 56, poz. 458 , Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 z 2013 r. poz. 87, 827, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1877) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska


Załącznik do Uchwały Nr VI/29/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 18 marca 2015 r.

Kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym

86

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp./zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów. Zamiast zaświadczeń rodzice mogą złożyć oświadczenia.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

5

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców

4

Oświadczenie rodziców (jeżeli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie)

rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru

3

-

Dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka - placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Mieście Siemiatycze

1

Zaświadczenie wydane przez Żłobek Miejski w Siemiatyczach lub oświadczenie rodziców

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Anna Kośmider

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama