reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/31/15 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 18 marca 2015r.

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, 2014 r. poz.379, 1072) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz. 163) Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Rady Miasta Siemiatycze z dnia 26 czerwca 2013r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2818) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt. 10 dodaje się pkt. 11 w brzmieniu:

realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie";

2) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

W ośrodku funkcjonują:

1) Dział administracyjny;

2) Dział pomocy środowiskowej;

3) Dział księgowości;

4) Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych;

5) Personel obsługi.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 3. Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama