reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/34/15 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 18 marca 2015r.

w sprawie regulaminu plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli przy ulicy Sportowej w Siemiatyczach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 645 i 1318 z 2014 poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli
w Siemiatyczach przy ulicy Sportowej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 3. Traci moc Uchwała NR XIX/98/08 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie regulaminu korzystania z kąpieliska miejskiego w Siemiatyczach (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 154 poz. 1500).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska


Załącznik do Uchwały Nr VI/34/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 18 marca 2015 r.

Regulamin korzystania z plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Siemiatyczach przy ulicy Sportowej

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb korzystania, ograniczenia w korzystaniu oraz sposobów powiadamiania o wypadkach na plaży i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli mieszczących się w Siemiatyczach przy ul. Sportowej,

2. Zarządcą plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

3. Z części zbiornika oraz pasa przybrzeżnego wyodrębnia się miejsce wyznaczone
do kąpieli.

4. Akwen wód przybrzeżnych dzieli się na dwie części:

- dla osób nie umiejących pływać o głębokości do 1,20 m oznaczony pływakami koloru czerwonego,

- dla osób umiejących pływać o głębokości do 4,00 m oznaczony pływakiem koloru żółtego.

5. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest czynne w okresie wakacji szkolnych codziennie w godzinach od 11.00 do 18.00, gdy wywieszona jest flaga.

Kolory flagi oznaczają:

- biała - kąpiel dozwolona

- czerwona - zakaz kąpieli

- brak flagi - brak dyżuru ratowniczego, korzystanie z miejsca wykorzystywanego do kąpieli wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli pod opieką osób pełnoletnich.

7. Zabrania się wstępu na teren plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania wyżej wymienionych substancji.

8. Osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku zaleca się, aby gwałtownie nie zanurzać się w wodzie.

9. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.

10. Nadzór nad bezpieczeństwem osób pływających i kąpiących się pełnią ratownicy posiadający stosowne uprawnienia.

11. Ratownicy noszą koszulki z emblematem RATOWNIK.

12. Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratownika.

13. Grupy zorganizowane przed wejściem do wody muszą zgłosić się do ratownika.

14. Osobom znajdującym się na terenie plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli zabrania się:

a) przekraczania granic stref wyznaczonych do kąpieli,

b) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

c) niszczenia urządzeń i sprzętu,

d) zakłócania wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności hałasowania, popychania i wrzucania innych osób do wody,

e) zanieczyszczania tafli wody oraz plaży,

f) wprowadzania zwierząt na teren plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli

g) skakania z pomostu,

h) używania do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej.

15. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia regulaminu będą usuwane
z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

16. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi MOSiR.

17. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób korzystających z plaży
i miejsca wykorzystywanego do kąpieli należy poinformować odpowiednie służy ratunkowe.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama