reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1911, poz. 1265, poz. 1317, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz.811, poz. 1146), Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz liczbę punktów za kryteria:

1) pozostawanie w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym przez rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko, przy czym samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem - 10 punktów,

2) pozostawanie w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym przez obydwoje z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka - 8 punktów,

3) odprowadzanie podatku dochodowego, przez obydwoje rodziców (opiekunów prawnych), na rzecz Gminy Turośń Kościelna - 5 punktów,

4) uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tego przedszkola - 2 punkty,

5) zadeklarowanie przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka do korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. nauczania, wychowania, opieki i posiłków, po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin, za każdą zadeklarowaną godzinę - 1 punkt.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są:

1) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub o wykonywaniu pracy w ramach umowy cywilno-prawnej,

2) oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym,

3) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

4) oświadczenie o wskazaniu w ostatnim rocznym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) miejsca zamieszkania na terenie Gminy Turośń Kościelna,

5) oświadczenie o złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka,

6) oświadczenie zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Kołodko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama