reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/19/2015 Rady Gminy Rudka

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465) , art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t. j.Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1101, poz.1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644) uchwala się co następuje:

§ 1. 1) Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2) Na inkasentów wyznacza się następujące osoby:

L.p.

Nazwisko i imię inkasenta

Nazwa sołectwa

1.

Gawrysiak Wincenty

Rudka

2.

Wiński Jan

Olendy

3.

Moczulski Rafał

Koce Borowe

4.

Moczulski Paweł

Niemyje Stare

5.

Filipowicz Jan

Niemyje Nowe

6.

Niemyjska Barbara

Niemyje - Ząbki

7.

Barszczewska Małgorzata

Niemyje - Jarnąty

8.

Niemyjski Mirosław

Niemyje - Skłody

9.

Safaryn Krystyna

Karp

3) Osoby wymienione w ust. 2 wykonują czynności inkasa osobiście.

4) Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania należnych kwot podatków.

5) Pobrane podatki powinny być przez inkasentów wpłacone do kasy Urzędu Gminy w terminie 2 dni roboczych po dniu, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.

6) Inkasentom wymienionym w ust. 2 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 6% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy kwot pobranych podatków, z zastrzeżeniem ust. 8.

7) Wynagrodzenie wypłacane będzie w okresach kwartalnych po dokonaniu rozliczenia z inkasa kolejnych rat.

8) Wynagrodzenie nie może być niższe niż 100 zł.

§ 2. Tarci moc Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Bogdan Kresso

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama