reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/21/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 49.355 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 49.355 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 214.146 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku do Uchwały Nr IV/12/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały z póżn. zm..

§ 5. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 30.335.935 zł. z tego:

a) dochody bieżące 25.248.384 zł.,

b) dochody majątkowe 5.087.551 zł.;

2) plan wydatków w kwocie 32.491.904 zł., z tego:

a) wydatki bieżące 23.566.428 zł.,

b) wydatki majątkowe 8.925.476 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/21/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/21/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/21/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/21/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 lutego 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2014 rok.

I. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 49.355 zł .

- pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

II. Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 214.146 zł

Przesunięcia pomiędzy paragrafami dokonano na podstawie pism złożonych przez pracowników merytorycznych w celu prawidłowej realizacji budżetu.

- zabezpieczenie środków na plan odnośnie przebudowy ulicy Polonijnej w Fastach - 39.975 zł,

- na pokrycie zobowiązania w postaci wykonania operatów wodno-prawnych dla stacji wodociągowej we wsi Kopisk, oraz sieci kanalizacji deszczowej we wsi Fasty - 7.000 zł

- modernizacja drogi dojazdowej we wsi Ponikła II etap 100.000 zł

III. Zmianie ulega również załącznik inwestycyjny na 2015 rok w związku z wprowadzonymi zmianami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama