reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 22/15 Wójta Gminy Narew

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 ) oraz § 12 pkt 4,5 uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2015 rok zarządzam:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów - 13 936 997,12 , z tego:

- bieżące w wysokości 12 354 096,06 zł,

- majątkowe w wysokości 1 582 901,06 zł,

2) po stronie wydatków - 14 876 360,12 , z tego:

- bieżące w wysokości 11 360 013,12 zł,

- majątkowe w wysokości 3 516 347,00zł.

§ 4. Uchyla się zarządzenie nr 20/15 Wójta Gminy Narew z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Narew


Andrzej Pleskowicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/15
Wójta Gminy Narew
z dnia 27 lutego 2015 r.

Zmiany w dochodach

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed
zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

Bieżące

Bieżące razem:

11 306 433,06

0,00

0,00

11 306 433,06

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 562,06

0,00

0,00

5 562,06

Majątkowe

Majątkowe razem:

1 582 901,06

0,00

0,00

1 582 901,06

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

725 110,06

0,00

0,00

725 110,06

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

Bieżące

852

Pomoc społeczna

1 027 150,00

0,00

206,00

1 027 356,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 013 794,00

0,00

206,00

1 014 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 013 794,00

0,00

206,00

1 014 000,00

Bieżące razem:

1 047 457,00

0,00

206,00

1 047 663,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

13 936 791,12

0,00

206,00

13 936 997,12

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

730 672,12

0,00

0,00

730 672,12


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/15
Wójta Gminy Narew
z dnia 27 lutego 2015 r.

Zmiany w wydatkach

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

41 000,00

46 861,00

87 861,00

01095

Pozostała działalność

30 000,00

46 861,00

76 861,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

46 861,00

76 861,00

750

Administracja publiczna

1 647 897,00

3 000,00

1 650 897,00

75095

Pozostała działalność

123 571,00

3 000,00

126 571,00

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00

2 875,00

2 875,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2 000,00

125,00

2 125,00

758

Różne rozliczenia

139 060,00

- 49 861,00

89 199,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

139 060,00

- 49 861,00

89 199,00

4810

Rezerwy

139 060,00

- 49 861,00

89 199,00

Razem

13 828 697,12

0,00

13 828 697,12

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 027 150,00

206,00

1 027 356,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 013 794,00

206,00

1 014 000,00

3110

Świadczenia społeczne

949 794,00

206,00

950 000,00

Razem

1 047 457,00

206,00

1 047 663,00

Ogółem

14 876 154,12

206,00

14 876 360,12

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama