reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie w 2015 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z 2013 r., poz. 165) oraz Uchwały Nr VIII/80/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2015 rok jest następujący:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 45.402.175 zł, w tym: bieżące 41.150.949 zł, majątkowe 4.251.226 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 50.723.631 zł, w tym: bieżące 35.901.003 zł, majątkowe 14.822.628 zł

3) Planowany deficyt budżetu: 5.321.456 zł

4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- wolne środki - 2.167.597 zł

- kredyty i pożyczki 3.153.859 zł

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku " Zadania inwestycyjne w roku 2015" przyjmuje treść jak w załączniku
Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku "Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny
w 2015 r." przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku "Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 r." przyjmuje treść jak
w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W paragrafie 11 po punkcie 4 dodaje się punkt 5, który otrzymuje brzmienie:

udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 26.150 zł,".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Joanna Januszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/30/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/30/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/30/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/30/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/30/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik6.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama