reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 32/15 Burmistrza Lipska

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2015 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 1.020 zł oraz zmniejszyć dochody o 7.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 207.494 zł oraz zmniejszyć wydatki o 214.374 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 16.770.953 zł, w tym dochody bieżące 16.017.163 zł i dochody majątkowe 753.790 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 16.339.489 zł, w tym wydatki bieżące 15.192.178 zł i wydatki majątkowe 1.147.311 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 1.652.020 zł;

4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 431.464 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipska


mgr Lech Łępicki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/15
Burmistrza Lipska
z dnia 26 lutego 2015 r.

PLAN DOCHODÓ W BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 253 864,00

- 6 880,00

2 246 984,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

1 020,00

1 020,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

1 020,00

1 020,00

Zlecone

0,00

1 020,00

1 020,00

85295

Pozostała działalność

204 000,00

- 7 900,00

196 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

184 000,00

- 7 900,00

176 100,00

Własne

184 000,00

- 7 900,00

176 100,00

Razem:

16 777 833,00

- 6 880,00

16 770 953,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/15
Burmistrza Lipska
z dnia 26 lutego 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

992 900,00

0,00

992 900,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

992 900,00

0,00

992 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000,00

- 5 000,00

7 000,00

Własne

12 000,00

- 5 000,00

7 000,00

4260

Zakup energii

5 000,00

5 000,00

10 000,00

Własne

5 000,00

5 000,00

10 000,00

710

Działalność usługowa

65 000,00

0,00

65 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

65 000,00

0,00

65 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

10 000,00

10 000,00

Własne

0,00

10 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

- 10 000,00

3 000,00

Własne

13 000,00

- 10 000,00

3 000,00

750

Administracja publiczna

2 255 675,00

0,00

2 255 675,00

75011

Urzędy wojewódzkie

205 100,00

0,00

205 100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

120 100,00

10 500,00

130 600,00

Własne

85 500,00

10 500,00

96 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 600,00

- 2 000,00

18 600,00

Własne

20 600,00

- 2 000,00

18 600,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 400,00

- 1 000,00

1 400,00

Własne

2 400,00

- 1 000,00

1 400,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 500,00

- 7 500,00

0,00

Własne

7 500,00

- 7 500,00

0,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

127 000,00

- 10 000,00

117 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

120 000,00

- 10 000,00

110 000,00

Własne

120 000,00

- 10 000,00

110 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 885 075,00

47 500,00

1 932 575,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

198 200,00

- 6 000,00

192 200,00

Własne

198 200,00

- 6 000,00

192 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

22 000,00

- 7 000,00

15 000,00

Własne

22 000,00

- 7 000,00

15 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

98 000,00

- 42 500,00

55 500,00

Własne

98 000,00

- 42 500,00

55 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

201 000,00

103 000,00

304 000,00

Własne

201 000,00

103 000,00

304 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

38 500,00

- 37 500,00

1 000,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

6 000,00

- 6 000,00

0,00

Własne

6 000,00

- 6 000,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

- 1 500,00

0,00

Własne

1 500,00

- 1 500,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

- 1 000,00

0,00

Własne

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

- 29 000,00

1 000,00

Własne

30 000,00

- 29 000,00

1 000,00

852

Pomoc społeczna

3 357 090,00

- 6 880,00

3 350 210,00

85202

Domy pomocy społecznej

156 000,00

19 000,00

175 000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

156 000,00

19 000,00

175 000,00

Własne

156 000,00

19 000,00

175 000,00

85204

Rodziny zastępcze

46 500,00

330,00

46 830,00

4430

Różne opłaty i składki

46 500,00

330,00

46 830,00

Własne

46 500,00

330,00

46 830,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 647 270,00

0,00

1 647 270,00

3110

Świadczenia społeczne

1 481 110,00

- 340,00

1 480 770,00

Zlecone

1 481 110,00

- 340,00

1 480 770,00

4580

Pozostałe odsetki

0,00

340,00

340,00

Zlecone

0,00

340,00

340,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

135 000,00

19 524,00

154 524,00

3110

Świadczenia społeczne

135 000,00

19 504,00

154 504,00

Własne

135 000,00

18 504,00

153 504,00

Zlecone

0,00

1 000,00

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

20,00

20,00

Zlecone

0,00

20,00

20,00

85295

Pozostała działalność

398 734,00

- 45 734,00

353 000,00

3110

Świadczenia społeczne

398 734,00

- 45 734,00

353 000,00

Własne

398 734,00

- 45 734,00

353 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 078 800,00

0,00

1 078 800,00

90002

Gospodarka odpadami

550 000,00

0,00

550 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000,00

16 112,00

26 112,00

Własne

10 000,00

16 112,00

26 112,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 800,00

2 688,00

4 488,00

Własne

1 800,00

2 688,00

4 488,00

4300

Zakup usług pozostałych

524 000,00

- 18 800,00

505 200,00

Własne

524 000,00

- 18 800,00

505 200,00

90095

Pozostała działalność

199 800,00

0,00

199 800,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 000,00

17 000,00

42 000,00

Własne

25 000,00

17 000,00

42 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 800,00

2 000,00

9 800,00

Własne

7 800,00

2 000,00

9 800,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 000,00

- 5 000,00

10 000,00

Własne

15 000,00

- 5 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

87 500,00

- 14 000,00

73 500,00

Własne

87 500,00

- 14 000,00

73 500,00

926

Kultura fizyczna

36 200,00

0,00

36 200,00

92601

Obiekty sportowe

22 200,00

- 1 700,00

20 500,00

4270

Zakup usług remontowych

4 500,00

- 1 700,00

2 800,00

Własne

4 500,00

- 1 700,00

2 800,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

14 000,00

1 700,00

15 700,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

600,00

3 600,00

Własne

3 000,00

600,00

3 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

- 300,00

0,00

Własne

300,00

- 300,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

1 200,00

3 200,00

Własne

2 000,00

1 200,00

3 200,00

4430

Różne opłaty i składki

200,00

200,00

400,00

Własne

200,00

200,00

400,00

Razem:

16 346 369,00

- 6 880,00

16 339 489,00


Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: zwiększenie na dodatek energetyczny 1.020 zł i zmniejszenie na dożywianie 7.900 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano także przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. Dokonano przesunięcia w Gospodarce mieszkaniowej o 5.000 zł, w Działalności usługowej o 10.000 zł, w Administracji publicznej o 113.500 zł. Dokonano przesunięcia wydatków w Pomocy społecznej o 38.174 zł, w tym zlecone o 340 zł (w rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na dożywianie o 44.934 zł, a zwiększono na prace społecznie użyteczne o 7.100 zł). Dokonano także przesunięcia wydatków w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 37.800 zł i w Kulturze fizycznej o 2.000 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama