reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 36/VII/15 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 poz. 379 i 1072) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014r. 1794) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka


Załącznik do Uchwały Nr 36/VII/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 marca 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża

1. Celem Programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zmniejszenie populacji bezdomnych psów i kotów na obszarze miasta Łomża.

2. Program realizuje Urząd Miejski we współpracy z Komendą Miejską Policji w Łomży, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, Stowarzyszeniem - Łomżyńskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, administracjami osiedli, zarządcami budynków, społecznymi opiekunami kotów wolnożyjących.

3. Cele Programu związane z zapewnieniem opieki bezdomnym psom oraz związane z ograniczeniem ich populacji na terenu Miasta Łomży w tym:

1) zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku miejskim,

2) odłów psów bezpańskich z terenu miasta,

3) sterylizację i kastracje odłowionych i umieszczonych w schronisku psów,

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów przebywających w schronisku,

5) usypianie ślepych miotów w schronisku,

- realizować będzie miejskie schronisko dla psów bezdomnych przy ul. Wojska Polskiego 136 w Łomży. Wymienione zadania są ujęte w umowie na administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów i odłów psów bezpańskich z dnia 2.09.2013r. zawartej ze Stowarzyszeniem - Łomżyńskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ul. Śniadeckiego 6/32, 18-400 Łomża.

4. Cele Programu związane z ograniczeniem populacji kotów bezdomnych realizowane będą poprzez:

1) sterylizację i kastrację i kotów na terenie miasta,

2) usypianie ślepych miotów kotów,

3) uwzględnienie w projekcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2016r. zachęt finansowych dla właścicieli psów w postaci ulg w opłacie za posiadanie psa. Ulgą w opłacie będą objęci właściciele psów, którzy:

- przedłożą zaświadczenie, wydane przez lekarza weterynarii o wykonaniu sterylizacji lub kastracji posiadanego psa,

- przedłożą zaświadczenie, wydane przez administratora schroniska przy ul. Wojska Polskiego 136 w Łomży potwierdzające fakt adopcji psa ze schroniska.

5. Cele Programu związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych kotów, ich dokarmianie realizować będzie Urząd Miejski we współpracy ze Stowarzyszeniem - Łomżyńskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz społecznymi opiekunami kotów wolnożyjących.

6. Zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu miasta realizowane będzie w porozumieniu z gospodarstwem rolnym prowadzącym hodowlę zwierząt gospodarskich z siedzibą ul. Stacha Konwy 19 w Łomży.

7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizować będzie "OAZA" Prywatna Lecznica Dużych i Małych Zwierząt, ul. Wojska Polskiego 129b, 18-400 Łomża.

8. Zabiegi związane ze zmniejszeniem populacji bezdomnych kotów, sterylizacje kotek, kastracje kocurów, usypianie ślepych miotów kotów bezpańskich realizować będzie Gabinet Weterynaryjny ALFA, Rutkowska Sylwia, ul. Polowa 15/75, 18-400 Łomża.

9. Realizacja Programu będzie finansowana ze środków Budżetu Miasta Łomża na rok 2015 w kwocie 233.500,00 zł w tym:

- na realizację celów określonych w pkt. 4 Programu przeznacza się kwotę 225.144 zł,

- na realizację celów określonych w pkt. 4 ust. 1,2 i pkt. 5-8 Programu przeznacza się kwotę 8.356,00 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Nizioł

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama