reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Nowinka

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowinka jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 20 c ust. 4 - 6 i 8 oraz art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198 i poz. 1877) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów dla punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowinka w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie:

1) dziecko pięcioletnie, które w danym roku szkolnym jest objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego -16 pkt;

2) dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny -8 pkt;

3) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym - 4 pkt;

4) rodzeństwo uczęszczające do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego/szkoły pierwszego wyboru w bieżącym roku szkolnym - 2 pkt;

5) dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 85 % kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych -1 pkt.

§ 2. 1. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 rodzic potwierdza oświadczeniem o dacie urodzenia dziecka.

2. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 2 rodzic potwierdza przedłożeniem oryginału orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora lub jego kopią bądź zaświadczeniem wydanym przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

3. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 3 rodzic potwierdza oświadczeniem o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie dziennym.

4. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 4 rodzic potwierdza oświadczeniem o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

5. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 5 rodzic potwierdza oświadczeniem o dochodzie w rodzinie kandydata.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Paszkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama