reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 2/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr LX/213/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1059), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XLII/230/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sprostowania błędu ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1890). oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 27 marca 2015 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 3 uchwały Nr XLIII/230/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sprostowania błędu ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1890), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.".

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik do Obwieszczenia Nr 2/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 marca 2015 r.

Uchwała Nr XL/213/14[1]
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024, z 2014 r. poz. 671) Rada Gminy Dobrzyniewo Duże uchwala, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


[1]] zmieniony przez § 1 uchwaly Nr XLII/230/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sporostowania błędu ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1890)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sembox

Agencja search engine marketing

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama