reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 29/IV/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Szczuczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013 r.poz.594 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Szczuczyna:

1) za prowadzenie robót w pasie drogowym;

2) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

4) za zajęcie pasa drogowego pod reklamę umieszczoną w pasie drogowym;

5) za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-4.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, w przypadkach określonych w § 1 pkt 1, 3
i 5 stawka opłaty za każdy dzień wynosi 10,00 (dziesięć złotych) za zajęcie jezdni, chodnika, placu, zatoki lub innego elementu drogi.

§ 3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, w przypadkach określonych w § 1 pkt 2 roczna stawka opłaty wynosi 100,00 zł (sto złotych). Stawka za niepełny rok będzie obliczana proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. Z a zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego, w przypadkach określonych w § 1 pkt 4 stawki opłat za każdy dzień zajęcia wynoszą 0,50 zł (50/100 złotych).

§ 5. Traci moc uchwała Nr 170/XXIX/06 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Szczuczyna (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 105, poz. 1017, z 2013 r. poz. 3213).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 7. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie uchwały obowiązują przepisy dotychczasowe.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama