reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 6 j ust. 1 pkt. 1, ust.2a i art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2a pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczny mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 4.

§ 3. Dokonuje się zróżnicowania stawek opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, zgodnie z art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości:

a) 7,00 zł za miesiąc od każdej osoby w stosunku do pierwszych 4 osób zamieszkujących nieruchomość,

b) 6,00 zł za miesiąc w stosunku do piątej i szóstej osoby zamieszkującej nieruchomość,

c) 5,00 zł za miesiąc w stosunku do siódmej i kolejnej osoby zamieszkujących nieruchomość.

2. Jeżeli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/205/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz.U. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 898).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama