Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr A-4502-2-15 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku

z dnia 20 kwietnia 2015r.

w przedmiocie podania do wiadomości listy biegłych uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależenienia od alkoholu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku ( Dz. U. Nr 250, poz. 1883 z dnia 31 grudnia 2007 roku ze zm.) w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Tekst pierwotny

L.p.

Nazwisko i imię

Zakres

Miejsce i adres zatrudnienia

Adres korespondencyjny

Okres powołania

1.

Al Arab Dorota

psychologia

SP ZOZ w Bielsku Podlaskim,17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1

ul. Ogrodowa 26, 17-100 Bielsk Podlaski

31.12.2015

2.

Bielonko Dorota Barbara

psychologia

Poradnia Uzależnień i Współuzależnień, 15-028 Białystoku, Słonimska 15/1

ul. Rzemieślnicza 9, 18-100 Łapy

31.12.2015

3.

Brzozowska Maria Iwona

psychiatria

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

15-711 Białystok, ul. Konduktorska 3

31.12.2015

4.

Bursa -Dunda Julita

psychologia

SPP ZOZ w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

ul. Zajęcza 7, 15 -509 Sobolewo

31.12.2015

5.

Dojlida Izabela Maria

psychiatria

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

17- 070 Choroszcz, zam. Porosły 49

31.12.2018

6.

Ejsmont Anna

psychologia

SPP ZOZ w Choroszczy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Mężczyzn,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Mężczyzn, 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2015

7.

Fedorowicz-Zwetler Elżbieta Katarzyna

psychiatria

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2015

8.

Godlewski Marek Krzysztof

psychiatria

SP ZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego, 17-100 Bielsk Podlaski,ul. Jagiellońska 32

SP ZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego, 17-100 Bielsk Podlaski,ul. Jagiellońska 32

31.12.2015

9.

Halicka-Jabłonowska Joanna

psychiatria

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2018

10.

Jankowska Wioletta Hanna

psychiatria

NP ZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego B. Koniecko, W Jankowska SP. Partnerska Lekarzy,15-369 Białystok, ul. Bema 2

15-352 Białystok, ul. Wiejska 74/24

31.12.2015

11.

Kaplińska-Topczewska Hanna Maria

psychiatria

Poradnia Zdrowia Psychicznego,18-100 Łapy, ul. Piaskowa 9 m. 16

Poradnia Zdrowia Psychicznego,18-100 Łapy, ul. Piaskowa 9 m. 16

31.12.2015

12.

Karwowska Lucyna

psychologia

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

ul. Sienkiewicza 27A/5, 16-070 Choroszcz

31.12.2015

13.

Kosińska Agnieszka Helena

psychiatria

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

15-091 Białystok, Rynek Kościuszki 15A /26

31.12.2015

14.

Kirejczyk Dorota Małgorzata

psychiatria

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1, Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku Poradnia Zdrowia Psychicznego Białystok ul. Radzymińska 2

ul. Baśniowa 45, 15-157 Białystok

31.12.2015

15

Komorowska Katarzyna

psychologia

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Mężczyzn, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Mężczyzn, Plac Brodowicza 1

31.12.2015

16.

Mojsa Krystyna

psychologia

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

ul. Pogodna 29 C/7, 15-365 Białystok

31.12.2015

17.

Małyszko Irena

psychologia

SP ZOZ Hajnówka,17-200 Hajnówka, ul. Lipowa 190

ul. Lipowa 43C/11, 17-200 Hajnówka

31.12.2015

18.

Misztalewska Grażyna Wanda

psychiatria

SPP ZOZ w Choroszczy16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

15-161 Białystok, ul. Raginisa 21/1

31.12.2015

19.

Mielnicka Marzanna Barbara

psychiatria

SPP ZOZ w Choroszczy16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2018

20.

Markowska Ewa

specjalista psychoterapii uzależnień

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Niepodległości 9,19 - 100 Mońki, lub Prywatna Praktyka Lekarska dr n. med. Dorota Napiórkowska - Łaguna, ul. Nowosielska 34, 15-617 Białystok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Niepodległości 9,19 - 100 Mońki, lub Prywatna Praktyka Lekarska dr n. med. Dorota Napiórkowska - Łaguna, ul. Nowosielska 34, 15-617 Białystok

31.12.2018

21.

Napiórkowska - Łaguna Dorota

psychiatria

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Niepodległości 9,19 - 100 Mońki, lub Prywatna Praktyka Lekarska dr n. med. Dorota Napiórkowska - Łaguna, ul. Nowosielska 34, 15-617 Białystok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Niepodległości 9,19 - 100 Mońki, lub Prywatna Praktyka Lekarska dr n. med. Dorota Napiórkowska - Łaguna, ul. Nowosielska 34, 15-617 Białystok

31.12.2019

22.

Olszewska Helena

psychologia

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, I Oddział Psychiatrii Sądowej, Plac Brodowicza 1

ul. Lawendowa 48d/16, 15-642 Białystok

31.12.2015

23.

Owsiejczuk Iwona

psychiatria

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2015

24.

Pietruczuk Małgorzata

psychologia

SP ZOZ w Bielsku Podlaskim17-100, Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1

ul. Mickiewicza 192 m 86, 17-100 Bielsk Podlaski

31.12.2015

25.

Piłasiewicz Justyna Anna

psychiatria

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2018

26.

Popławska Magdalena

psychologia

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2015

27.

Rzucidło - Zieja Joanna Maria

psychiatria

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

15-854 Białystok, ul. Hajnowska 33

31.12.2018

28

Siemieniako Irena

psychiatria

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

15-661 Białystokul. Armii Krajowej 22/3

31.12.2015

29.

Sulimowicz Ewa

psychologia

Powiatowa Poradnia Psychologiczna, 17-300 Siemiatycze,Leg. Piłsudskiego 3

ul. Drohiczyńska 126, 17-300 Siemiatycze

31.12.2015

30.

Sapieżko Grażyna

psychiatria

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

31.12.2015

31.

Sierzputowska-Lebensztejn Beata Anna

psychiatra

SPP ZOZ w Choroszczy,16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

Centrum Leczenia Uzależnień, ul. Radzymińska 2, 15-869 Białystok

31.12.2015

32.

Szreniawski Marek

psychiatra

NZOZ Idea, DJV Sp. z o.o., 15-617 Białystok, ul. Witosa 13

NZOZ Idea, DJV Sp. z o.o., 15-617 Białystok, ul. Witosa 13

31.12.2020

33.

Trykozko-Niewińska Wioletta

psychiatria

SPP ZOZ w Choroszczy16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1 Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu

SPP ZOZ w Choroszczy16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1 Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu

31.12.2015

34.

Tarasiewicz Halina

psychologia

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, ul. Radzymińska 2, 15-649 Białystok

ul. Św. A. Boboli 28, 15-649 Białystok

31.12.2015

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Białymstoku


Katarzyna Topczewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe