Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku

z dnia 20 kwietnia 2015r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm[1]).) Komisarz Wyborczy w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2015 r.

Część I.
Dane ogólne

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.

2. Wybierano 1 radnego spośród 4 kandydatów zgłoszonych na 4 listach kandydatów przez 4 komitety wyborcze.

3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła963.

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła357.

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła357,
czyli frekwencja wyborcza wyniosła37,07%

7. Wybrano 1 radnego.

Część II.
Wyniki wyborów

Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 2

1. Liczba wybieranych radnych wynosiła1.

2. Wybory odbyły się.

3. Głosowanie przeprowadzono.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła963.

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła357.

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła357,
czyli frekwencja wyborcza wyniosła37,07%.

7. Liczba głosów nieważnych wyniosła1,
co stanowi 0,28 % ogólnej liczby głosów.

8. Liczba głosów ważnych wyniosła356,
co stanowi 99,72 % ogólnej liczby głosów.


9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1)

TYWOŃCZUK Magdalena

lista nr 1 KWW Magdalena Tywończuk

46

2)

WACZYŃSKI Piotr

lista nr 2 KWW Piotra Waczyńskiego

142

3)

GAWEŁ Michał Paweł

lista nr 3 KWW Michała Pawła Gawła

97

4)

JANKOWSKA Wanda

lista nr 4 KWW Porozumienie Wyborcze Wandy Jankowskiej

71

10. Radnym został wybrany:

1) z listy nr 2 KWW Piotra Waczyńskiego

a) WACZYŃSKI Piotr

11. W okręgu wyborczym wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku


Bogdan Łaszkiewicz


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 ,poz. 180. I poz. 1072

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe