reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - o kwotę 47 984 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 36 086 554 zł, w tym:

- dochody bieżące35 223 694 zł

- dochody majątkowe862 860

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 47 984 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 31 217 010 zł, w tym:

- wydatki bieżące29 291 864 zł

- wydatki majątkowe1 925 146 zł

§ 3. 1. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015.

2. Plan zadań inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 2.

§ 4. 1. Zmienić plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2015 r.

2. Plan wyodrębnionych dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 4.

§ 6. 1. Zmienia się treść paragrafu 8 pkt 1, który uzyskuje brzmienie: "§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie 160 000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 152 700 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. "

2. Zmienia się treść paragrafu 8 pkt 2, który uzyskuje brzmienie: "§ 8. 2.Ustala się wydatki w kwocie 20 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/39/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/39/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/39/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/39/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Objaśnienia

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama