reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz. 379; poz. 911; poz. 1146; poz. 1626 i poz. 1877) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 152.938,00zł oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.606,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 589.846,00zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 739.178,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mały Płock w 2015r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne, który to załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Po dokonaniu powyższych zmian:

1) plan dochodów wynosi 15.030.854,00zł, w tym:

a) bieżące - 14.401.497,00zł

b) majątkowe - 629.357,00zł

2) plan wydatków wynosi 14.605.854,00zł, w tym:

a) bieżące - 13.677.053,00zł

b) majątkowe - 928.801,00zł

§ 2. Przeznaczyć prognozowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 425.000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

§ 3. Rozchody budżetu w kwocie 425.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/15
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany planu dochodów budżetu na 2015r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/15
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany planu wydatków budżetu na 2015r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/28/15
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 31 marca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mały Płock w 2015 roku.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Biblioteka Publiczna w Małym Płocku

-

195.000

-

1.

Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca" w Małym Płocku

2.500

-

-

2.

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku

-

314.000

-

-

-

-

-

-

3.

Szpital Ogólny w Kolnie

5.000

-

-

-

-

-

-

-

4.

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

5.000

-

-

-

-

-

-

-

Razem

10.000

509.000

-

-

-

2.500

-

-

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/28/15
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 31 marca 2015 r.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2015r.

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Kwota

600

Transport i łączność

800.985,00

60016

Drogi publiczne gminne

800.985,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

800.985,00

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krukówka na odcinku 1.514,70mb - 744.985,00zł

Utwardzenie drogi, ul. Krótka w Małym Płocku na odcinku

100 m - 56.000,00zł

720

Informatyka

111.816,00

72095

Pozostała działalność

111.816,00

6067

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

95.043,00

6069

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

16.773,00

Nazwa zadania:

Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa w ramach RPO Województwa Podlaskiego

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000,00

75404

Komendy wojewódzkie policji

5.000,00

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

5.000,00

Nazwa zadania:

Dofinansowanie zakupu pojazdu na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie

851

Ochrona zdrowia

5.000,00

85111

Szpitale ogólne

5.000,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

5.000,00

Nazwa zadania:

Dofinansowanie zakupu przystawki do gastroskopii dla Szpitala Ogólnego w Kolnie

852

Pomoc społeczna

6.000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

6.000,00

6060

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6.000,00

Nazwa zadania:

Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku

Razem

928.801,00

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/28/15
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 31 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Rozchody ogółem:

425 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

425 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama