reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Przerośl

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2015 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379,1072), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938, 1646; z 2014r. poz.. 379, 911, 1146, 1877) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 9.806.284,00zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 9.697.069,00zł,

- dochody majątkowe w kwocie 109.215,00zł.

2) Plan wydatków ogółem - 9.297.635,00zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 9.077.050,00zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 220.585,00zł.

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 508.649,00zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 508.649,00zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 576.619,00zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 1.085.268,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się limity na:

1) zobowiązania z tytułu kredytów na poktycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000zł.

2) zobowiązania z tytułu planowanej pożyczki lub kredytu w wysokości 220.000,00zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek

§ 8. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 7.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama