reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 25/15 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1626 i 1877) oraz §11 pkt. 1 Uchwały Nr 20/III/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13.809 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 13.809 zł,

2) przeniesieniu planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach jednego działu w kwocie 56.470 zł,

3) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 3.544 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:12.352.437 zł w tym: dochody bieżące 11.647.245 zł dochody majątkowe 705.192 zł

- plan wydatków ogółem wynosi:12.352.437 zł w tym: wydatki bieżące 10.729.562 zł wydatki majątkowe 1.622.875 zł

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik do Zarządzenia Nr 25/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 marca 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 30 marca 2015 r. zwiększył o kwotę 13.809 zł dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów bieżących, a wydatki, po uwzględnieniu wkładu własnego w wysokości 3.452 zł pochodzącego z rezerwy ogólnej, zaplanować na kwotę 17.261 zł.

2. Dodatkowo z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 92 zł na uzupełnienie wydatków na opłatę za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

3. Przenosi się wydatki w kwocie 56.470 zł w celu zapewnienia brakujących środków na:

- opłaty admninistracyjne w rozdziale Gospodarka grunatami i nieruchomościami - 500 zł,

- opłacenie składek ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 20.000 zł,

- wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi zlikwidowanej szkoły podstawowej, który złożył zaległy wniosek - 17.510 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki:

w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 10.000 zł,

w szkołach podstawowych - 8.460 zł.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama