reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 37/VI/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 8 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1626 i 1877) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych", zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:12.352.437 zł w tym: dochody bieżące 11.647.245 zł dochody majątkowe 705.192 zł

- plan wydatków ogółem wynosi:12.352.437 zł w tym: wydatki bieżące 10.729.562 zł wydatki majątkowe 1.622.875 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37/VI/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 37/VI/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

w zł

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa jednostki

Rodzaj dotacji

Kwota
w zł.

Rodzaj realizowanego zadania

1.

801

80106

2540

Punkt Przedszkolny "PROMYK" w Kalinowie-Czosnowie

podmiotowa

34.000

Wydatek bieżący.

Funkcjonowanie niepublicznego punktu przedszkolnego

2.

851

85154

2360

Klub Rodzin Abstynenckich "ŁABĘDŹ" w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

800

Wydatek bieżący.

Wynagrodzenie terapeuty uzależnień

3.

900

90001

6230

Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy

celowa

30.000

Wydatek majątkowy.

Dofinansowanie prac zwiazanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

4.

900

90095

2830

Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy

celowa

5.000

Wydatek bieżący

Dotacja na częściowe pokrycie kosztów kastracji i sterylizacji psów

5.

921

92120

2720

(zostanie wyłoniona w drodze konkursu)

celowa

10.000

Wydatek bieżący

Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

Ogółem

79.800

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 37/VI/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt należy przesunąć kwotę 5.000 zł. z wydatków na zakup usług pozostałych i przeznaczyć ją na dotacje na sterylizację i kastrację psów.

2. W związku z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie ujmowania wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi należy przenieść zaplanowane na ten cel wydatki rzeczowe i osobowe w kwocie 50.000 zł z rozdziału Administracja samorządowa do rozdziału Gospodarka odpadami.

3. W wyniku dokonanych zmian budżecie należy dokonać aktualizacji załącznika uchwały budżetowej "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych".

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama