reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 11/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 10/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2010 r. Nr 115, poz. 1491, z 2012 r. poz. 1280, z 2013 r. poz. 2577 oraz z 2014 r. poz. 1575, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 83, poz. 1539, z 2012 r. poz. 1796, z 2013 r. poz. 3649 oraz z 2014 r. poz. 1954, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 228, poz. 1848, z 2011 r. Nr 17, poz. 153, z 2012 r. poz. 2736, z 2013 r. poz. 3937 oraz z 2014 r. poz. 2179, Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 r. Nr 356, poz. 2469, z 2012 r. poz. 2674, z 2013 r. poz. 4860 oraz z 2014 r. poz. 2781, Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2010 r. Nr 155, poz. 3823, z 2012 r. poz. 4561, z 2013 r. poz. 8843 oraz z 2014 r. poz. 5049, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2010 r. Nr 63, poz. 1269, z 2011 r. Nr 6, poz. 179, z 2012 r. poz. 1253, z 2013 r. poz. 2903 oraz z 2014 r. poz. 1543, Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. Nr 170, poz. 2121, z 2011 r. Nr 9, poz. 110, z 2012 r. poz. 1647, z r. 2013 poz. 3097 oraz z 2014 r. poz. 1945, Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 150, poz. 2459, z 2011 r. Nr 19, poz. 366, z 2012 r. poz. 2241, z 2013 r. poz. 5187 oraz z 2014 r. poz. 2855, Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 226, poz. 2264, z 2011 r. Nr 8, poz. 99, z 2012 r. poz. 1649, z 2013 r. poz. 2956 oraz z 2014 r. poz. 1583, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2010 r. Nr 102, poz. 1540, z 2011 r. Nr 2, poz. 16, z 2012 r. poz. 2117, z 2013 r. poz. 2434 oraz z 2014 r. poz. 1921, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 169, poz. 3196, z 2011 r. Nr 18, poz. 413, z 2013 r. poz. 4769 oraz z 2014 r. poz. 3134) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 "Wykaz obwodów rybackich rzeki Wisła" poz. 5 otrzymuje brzmienie:

5.

OBWÓD RYBACKI ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO

NA RZECE WISŁA - NR 5

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od ujścia rzeki Mołtawa do granicy regionu wodnego Środkowej Wisły i regionu wodnego Dolnej Wisły2) stanowiącej linię prostopadłą do przeciwległego brzegu w 684+000 km biegu rzeki Wisła, wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Mołtawa, Skrwa Lewa, Skrwa Prawa, Zgłowiączka, Ruda, Zuzanka, Rybniczanka, Wierzniczka, Bętlewianka i Chełmiczka.

";

2) w załączniku nr 2 "Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Wisła, z wyłączeniem zlewni rzeki Narew":
a) poz. 39 otrzymuje brzmienie:

39.

OBWÓD RYBACKI RZEKI ZAGOŻDŻONKA - NR 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) rzeki Zagożdżonka od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła,

b) zbiornika Pionki,

c) zbiornika Hamernia,

d) zbiornika Stary Młyn w Kozienicach na rzece Zagożdżonka,

e) zbiornika w Janikowie,

f) jeziora Opatkowickie,

g) jeziora Zdziczów (Kozienickie),

h) Kanału Gniewoszowsko-Kozienickiego na całej jego długości do ujścia do rzeki Zagożdżonka,

i) jeziora Czaple (Sieciechowskie) na rzece Struga Mozolicka,

j) jeziora Mozolice,

k) zbiornika Polanka na rzece Brzeźniczka,

l) zbiornika Budowa na rzece Brzeźniczka,

m) rzeki Łacha od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Zagożdżonka,

- wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.

";

b) poz. 53 otrzymuje brzmienie:

53.

OBWÓD RYBACKI RZEKI WOLBÓRKA - NR 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) rzeki Wolbórka od źródeł do jej ujścia do rzeki Pilica,

b) rzeki Miazga od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wolbórka, łącznie z wodami zbiornika Kotliny,

c) rzeki Moszczanka od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wolbórka, d) rzeki Bielina (Czarna) od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wolbórka,

- wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.

",

c) poz. 70 otrzymuje brzmienie:

70.

OBWÓD RYBACKI RZEKI MOŁTAWA - NR 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Mołtawa od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.

",

d) uchyla się poz. 102;

3) w załączniku nr 3 "Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Narew, z wyłączeniem zlewni rzek: Biebrza i Pisa" poz. 66 otrzymuje brzmienie:

66.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA KOWNATKI W ZLEWNI RZEKI WKRA - NR 2

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Kownatki,

b) jeziora Kąty,

c) jeziora Głowacz,

d) jeziora Szkotowo,

- wraz z wodami dopływów do ww. jezior oraz wodami rzeki Szkotówka na odcinku od źródeł do przepustu pod drogą Szkotowo - Rączki.

";

4) w załączniku nr 4 "Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Biebrza":

a) uchyla się poz. 11,

b) uchyla się poz. 42,

c) uchyla się poz. 56,

d) poz. 70 otrzymuje brzmienie:

70.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŁAŚMIADY W ZLEWNI RZEKI EŁK - NR 20

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Hendzelewo,

b) jeziora Szóstak Duży,

c) jeziora Szóstak Mały,

d) jeziora Ślepieniec,

e) jeziora Ułówki,

f) jeziora Rekąty,

g) jeziora Garbas Duży,

h) jeziora Garbas Mały,

i) jeziora Sawinda Mała,

j) jeziora Łaśmiady,

k) jeziora Straduńskie,

l) jeziora Krzywe Oleckie,

m) jeziora Zawadzkie,

- wraz z wodami cieków łączących ww. jeziora oraz odpływu z jeziora Krzywe (Krzywe Małe) na odcinku od przepustu pod mostem drogowym w miejscowości Kałtki,

m) rzeki Gawlik na odcinku od dopływu z jeziora Wydminy,

n) rzeki Łaźna Struga (Ełk) na odcinku od połączenia z rzeką Połomska Młynówka (Połomka) do jazu piętrzącego w miejscowości Straduny.

Obwód znajduje się w gminach: Ełk, Stare Juchy i Świętajno.

",

e) uchyla się poz. 73,

f) poz. 82 otrzymuje brzmienie:

82.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA SAWINDA WIELKA W ZLEWNI RZEKI EŁK - NR 32

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Sawinda Wielka,

b) jeziora Grabnik,

c) jeziora Senczek (Szeneczek),

d) jeziora Zielone (Leśne, o pow. 8,54 ha),

e) jeziora Woszczelskie,

f) jeziora Dębniak,

g) jeziora Guzki,

h) jeziora Leśne (o pow. 1,95 ha),

i) jeziora Lepaki Małe,

j) jeziora Lepaki Duże,

k) jeziora Sunowo,

- wraz z wodami cieków łączących jeziora obwodu i dopływu z jeziora Żabiniec na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego Czerwonka - Liski oraz cieku łączącego jezioro Sunowo z jeziorem Ełk. Obwód znajduje się w gminach: Ełk, Stare Juchy i miasto Ełk.

",

g) uchyla się poz. 83;

5) w załączniku nr 5 "Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Pisa":

a) uchyla się poz. 23,

b) uchyla się poz. 25,

c) uchyla się poz. 43,

d) uchyla się poz. 47,

e) poz. 48 otrzymuje brzmienie:

48.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA BEŁDANY W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 48

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Mikołajskie,

b) jeziora Bełdany,

c) jeziora Ogrodowe (Gardyńskie),

d) jeziora Kurjanka,

e) jeziora Łopiańskie,

f) jeziora Pietrzysko (Pietruszka),

g) jeziora Płociczne,

h) jeziora Malinówka,

i) jeziora Jerzewko (Jeżewskie),

j) jeziora Wigryny,

k) działki 16/1 jeziora Śniardwy,

l) jeziora Karłowo,

wraz z wodami cieku łączącego jezioro Karłowo z jeziorem Mikołajskie,

m) rzeki Krutynia od wypływu z jeziora Jerzewko do jej ujścia do jeziora Bełdany,

n) rzeki Wigrynia na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego w miejscowości Dybówek do jeziora Wigryny,

wraz z wodami cieków bez nazwy łączących jezioro Bełdany z jeziorem Guzianka Mała.

Granica pomiędzy jeziorem Mikołajskim i jeziorem Śniardwy - po linii łączącej cypel Dybowski Róg z południowym punktem granicznym wytyczonym geodezyjnie. Granica pomiędzy jeziorem Mikołajskim i jeziorem Tałty - most drogowy w miejscowości Mikołajki. Obwód obejmuje gminy: Piecki, Mikołajki oraz Ruciane - Nida.

",

f) poz. 50 otrzymuje brzmienie:

50.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA ŚNIARDWY W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 50

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Śniardwy (z wyłączeniem działki 16/1) - (granica pomiędzy jeziorem Śniardwy i Mikołajskie biegnie po linii łączącej cypel "Dybowski Róg" z południowym punktem granicznym wytyczonym geodezyjnie),

b) jeziora Wejsunek,

c) jeziora Warnołty,

d) jeziora Tuchlin,

- wraz z wodami dopływów ww. jezior do jeziora Śniardwy,

e) jeziora Tyrkło,

f) jeziora Seksty,

g) jeziora Kaczerajno,

h) jeziora Wierzcholisko,

i) rzeki Wężówka,

j) rzeki Orzysz na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego w miejscowości Grzegorze do jeziora Tyrkło,

k) rzeki Wilkus na odcinku od osi podłużnej mostu Zdory - Kwik,

l) rzeki Struga,

m) rzeki Czarna Struga,

n) Kanału Jeglińskiego na odcinku do osi podłużnej mostu drogowego Szczechy Wielkie - Jeglina.

Obwód znajduje się w gminach: Mikołajki, Pisz, Orzysz i Ruciane - Nida.

",

g) uchyla się poz. 51,

h) uchyla się poz. 56,

i) uchyla się poz. 89,

j) uchyla się poz. 90,

k) poz. 91 otrzymuje brzmienie:

91.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA JEGOCIN W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 91

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Jegocin,

b) jeziora Jegocinek,

c) jeziora Zgniłka,

- wraz z wodami cieku łączącego jezioro Zgniłka z jeziorem Jegocin. Obwód znajduje się w gminach: Pisz i Ruciane - Nida.

",

l) poz. 94 otrzymuje brzmienie:

94.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA WIARTEL W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 94

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Jaśkowo Duże,

b) jeziora Jany,

c) jeziora Jany Małe

d) jeziora Małzy,

e) jeziora Jaśkowo Małe,

f) jeziora Wiartel,

g) jeziora Przylasek,

- wraz z wodami:

h) cieków łączących jeziora Małzy, Jany Małe, Jany, Jaśkowo Duże i Jaśkowo Małe z jeziorem Nidzkie na odcinku do podłużnej osi mostu w miejscowości Jaśkowo,

i) cieku łączącego jezioro Wiartel z jeziorem Nidzkie (Wiartelnica) na odcinku do jazu piętrzącego w miejscowości Wiartel,

j) dopływu jeziora Wiartel na odcinku od drogi lokalnej Szeroki Bór - Snopki.

Obwód znajduje się w gminach: Pisz i Ruciane - Nida.

";

6) w załączniku nr 6 "Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Łyna":

a) poz. 53 otrzymuje brzmienie:

53.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA BLANKI W ZLEWNI RZEKI ŁYNA - NR 52

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) rzeki Symsarna na odcinku od jazu piętrzącego w Jezioranach do mostu na drodze Klutajny - Kłębowo,

b) jeziora Blanki,

c) jeziora Symsar,

d) jeziora Prop,

- wraz z wodami dopływów ww. jezior. Obwód znajduje się w gminach: Lidzbark Warmiński i Jeziorany.

",

b) uchyla się poz. 55;

7) w załączniku nr 7 "Wykaz obwodów rybackich zlewni rzek: Węgorapa i Pissa":

a) uchyla się poz. 37,

b) uchyla się poz. 50,

c) uchyla się poz. 64;

8) w załączniku nr 8 "Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Czarna Hańcza":

a) poz. 18 otrzymuje brzmienie:

18.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA ZGLINIEC W ZLEWNI RZEKI CZARNA HAŃCZA - NR 19

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Zgliniec. Obwód znajduje się w gminie Suwałki w miejscowości Mała Huta.

",

b) poz. 51 otrzymuje brzmienie:

51.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA MIKASZEWO NA KANALE AUGUSTOWSKIM - NR 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) Kanału Augustowskiego na odcinku od śluzy Gorczyca do połączenia z rzeką Czarna Hańcza w miejscowości Rygol,

b) jeziora Mikaszewo,

c) jeziora Mikaszówek,

d) jeziora Krzywe,

e) jeziora Paniewo,

f) jeziora Orle,

g) rzeki Paniówki na odcinku od jeziora Paniewo do osi podłużnej mostu drogowego Gorczyca - Strzelcowizna.

Obwód znajduje się w gminie Płaska w miejscowościach: Mikaszówka i Gorczyca.

";

9) w załączniku nr 9 "Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Niemen, z wyłączeniem zlewni rzeki Czarna Hańcza":

a) poz. 16 otrzymuje brzmienie:

16.

OBWÓD RYBACKI RZEKI SZESZUPA - NR 1

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Gulbin,

b) rzeki Szeszupa na odcinku od źródeł do jeziora Okrągłe.

Obwód znajduje się w gminie Jeleniewo w miejscowości Sidory.

",

b) poz. 26 otrzymuje brzmienie:

26.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA KOPANE W ZLEWNI RZEKI SZESZUPA - NR 11

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kopane,

wraz z wodami odpływu do jego ujścia do cieku Jeglówek - Udziejek oraz dopływu z jeziora Szurpiły od drogi Gulbieniszki - Jeglówek. Obwód znajduje się w gminie Jeleniewo w miejscowości Czajewszczyzna.

",

c) poz. 28 otrzymuje brzmienie:

28.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA UDZIEJEK W ZLEWNI RZEKI SZESZUPA - NR 13

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Udziejek wraz z wodami odpływu do rzeki Szeszupa oraz dopływu od osi podłużnej mostu Sidorówka - Wodziłki. Obwód znajduje się w gminie Jeleniewo w miejscowości Udziejek.

",

d) poz. 41 otrzymuje brzmienie:

41.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA SŁAŚCINEK W ZLEWNI RZEKI SZESZUPA - NR 26

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Słaścinek. Obwód znajduje się w gminie Wiżajny.

".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie


Iwona Gawłowska


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1322 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2013 r. poz. 628 i 1158.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama