reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/27/15 Rady Miasta Kolno

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia w mieście Kolno programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych "Kolneńska Karta Dużej Rodziny"

Na podstawie art. 18 ust. l w związku z art. 7 ust. l pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. l0 o ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, ułatwieniu dostępu do kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach, Rada Miasta Kolno przyjmuje niniejszą uchwałę:

§ 1. Niniejszy program ma na celu:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

2) umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej;

3) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych;

4) wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzanie katalogu ulg oraz podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie dużych rodzin;

5) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

6) zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępu do usług z dziedziny kultury i sportu.

§ 2. Wprowadza się na terenie miasta Kolno od l czerwca 2015 r. program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym "Kolneńską Kartę Dużej Rodziny", zwany dalej Kartą.

§ 3. Na terenie miasta Kolno przyznaje się mieszkańcom miasta Kolno, którzy posiadają "Kartę Dużej Rodziny" wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych następujące uprawnienia:

1) prawo do zniżek na usługi organizowane przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu:

a) 25 % zniżki na zakup biletów jednorazowych i karnetów na basen,

b) 25 % zniżki na zakup biletów jednorazowych i karnetów na siłownię,

c) 25 % zniżki na zakup biletów jednorazowych na skałkę wspinaczkową,

d) 25 % zniżki na zakup biletów jednorazowych na odpłatne imprezy kulturalne i zajęcia dla dzieci i młodzieży,

2) prawo do częściowego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu miejskim, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,

3) prawo do zniżek udzielanych przez inne jednostki i instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które podpisały porozumienie o współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolnie.

§ 4. 1. Uprawnienie do udziału w programie "Karta Dużej Rodziny" potwierdza posiadanie dokumentu identyfikującego członka rodziny wielodzietnej "Karty Dużej Rodziny", o której mowa w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz dokumentu przyznanego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1954).

2. Korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z legitymacją szkolną lub Kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.

3. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi i uprawnienia, użytkownik Karty zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty.

§ 5. Środki niezbędne na realizację ulg i zniżek, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2, zabezpiecza się w budżecie miasta Kolno.

§ 6. Koordynatorem realizacji programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie. MOPS w Kolnie przestawia Radzie Miasta Kolno informację o realizacji uchwały za poprzedni rok do 31 marca następnego roku.

§ 7. Promocja działań określonych niniejszą uchwałą będzie realizowana poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, Urzędu Miasta Kolno oraz w lokalnych mediach.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama