reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/44/15 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 390) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki, udostępniane operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 dla operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/210/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dariusz Jaworowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/44/15
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Monieckiego

L.p.

Nr drogi

Lokalizacja przystanku

Nazwa przystanku

Urządzenia

Kilometraż

1220 B Jasionowo /gr. pow. - Dolistowo Stare - dr. woj. Nr 670

1

1220B

5+100

Dolistowo Stare

wiata

1350 B gr. pow. /Jatwieź Duża/ -Mikicin - dr. 1407 B - Jadeszki

1

1350 B

1+200

Dzięciołowo kolonia

wiata

2

3+600

Mikicin

wiata

3

4+800

Mikicin szkoła

wiata

4

6+600

Mikicin Kol.

wiata

1351 B Dolistowo St. - Zabiele - Dzięciołowo - dr. 1350 B

1

1351 B

1+100

Dolistowo Stare

słupek

2

1+550

Zabiele

brak (uzgodniona lokalizacja)

3

4+000

Zabiele

słupek

4

4+700

Zabiele

wiata

5

6+200

Zabiele Kol.

słupek

6

8+300

Dzięciołowo

wiata

7

10+150

Dzięciołowo kolonia

wiata

1352 B /Mikicin/ od dr. 1350 B - Brzozowa - gr. pow. /Skindzierz/

1

1352 B

0+350

Mikicin

wiata

2

4+650

Brzozowa

wiata

3

5+150

Brzozowa Kol.

wiata

1354 B Rutkowskie W. - Bagno - Starowola - Jasionóweczka

1

1354 B

1+700

Rutkowskie Kol.

słupek

2

3+350

Bagno

wiata

3

8+700

Kalinówka Królewska

słupek

4

10+200

Jasionóweczka

wiata

1355 B Starowola - Koziniec - Słomianka - Jasionówka

1

1355 B

5+850

Słomianka

wiata

1356 B Brzozowa - Bobrówka - Romejki

1

1356 B

0+400

Romejki

słupek

2

3+100

Bobrówka

wiata

3

4+100

Bobrówka (piaski)

wiata

4

6+000

Bobrówka - Brzozowa

wiata

5

8+250

Brzozowa

wiata

1357 B Bobrówka - Kamionka - dr. woj. Nr 671

1

1357 B

0+050

Bobrówka

słupek

2

2+700

Grodzie

wiata

3

3+290

Kamionka

słupek

1361 B od dr 1412 B - Szpakowo

1

1361 B

1+250

Szpakowo

słupek

1363 B Mońki - Kołodzież - Trzcianne

1

1363 B

2+350

Kołodzież

wiata

2

3+800

Gacisko

wiata

3

4+350

Gacisko (las)

słupek

4

5+350

Pisanki

wiata

5

6+850

Okrągłe

wiata

6

7+700

Zucielec

słupek

7

8+900

Zucielec

wiata

1364 B Mońki - Zblutowo - Oliszki - Dzieżki - Masie - Mejły - Kulesze /do dr. 1841 B

1

1364 B

0+850

Zblutowo

słupek

2

2+200

Oliszki

wiata

3

5+150

Masie

wiata

4

5+750

Mejły

wiata

5

6+950

Kiślak

wiata

1368 B dr. kraj. 65 - Dziękonie - Boguszewo - Peńskie - Zastocze - Krypno K.

1

1368 B

0+900

Dziękonie

słupek

2

2+400

Kol. Boguszewo

słupek

3

4+600

Czekołdy

wiata

4

5+400

Boguszewo

wiata

5

7+500

Dębina

wiata

6

8+700

Peńskie

wiata

7

9+800

Peńskie

słupek

8

12+000

Zastocze

wiata

9

13+500

Kol. Zastocze

wiata

1372 B Długołęka/od dr. 1841 B/ - Rekle - Kruszyn - do dr. 1371 B

1

1372 B

1+300

Rekle

wiata

2

3+200

Kruszyn

wiata

1373 B dr. woj. 671 - Kulesze Chobotki - Kruszyn - do dr. 1372 B

1

1373 B

1+200

Kulesze Chobotki

słupek

1385 B dr. woj. Nr 670 - Krypno Kość. - Ruda - gr. pow. /Nowosiółki/

1

1385 B

0+100

Krypno UG

słupek

2

1+700

Kol. Ruda

wiata

3

2+700

Ruda

wiata

1391 B Góra - Zygmunty /do dr. woj. Nr 671

1

1391 B

2+150

Zygmunty

wiata

1398 Bod dr. woj. Nr 671 - Zofiówka - Nowiny K. - Nowiny Z. - Krasne F. - dr. kraj. Nr 8

1

1398 B

0+550

Zofiówka

słupek

2

4+400

Nowiny Kasjerskie

wiata

3

4+800

Nowiny Zdroje

słupek

1403 B Jasionówka - Kujbiedy - Dobrzyniówka - dr. kraj. Nr 8

1

1403 B

1+130

Pawelce

wiata

2

2+530

Kujbiedy

wiata

3

4+950

Dobrzyniówka

wiata

4

6+770

Brzozówka Folwarczna

wiata

1404 B Mońki - Ciesze - Przytulanka - Kalinówka Kość. - Wojtówce - Jasionóweczka/ do dr. woj. Nr 671

1

1404 B

0+250

Ciesze

wiata

2

1+320

Kol. Przytulanka

wiata

3

2+430

Przytulanka

wiata

4

4+950

Dudki

wiata

5

6+470

Guzy Kol.

wiata

6

8+400

Kalinówka Kość.

wiata

7

14+200

Jasionóweczka

wiata

1406 B Knyszyn o/ od dr kraj. Nr 65/ - Czechowizna

1

1406 B

1+540

Czechowizna

wiata

1407 B Knyszyn / od dr. woj. Nr 671/ - Kalinówka Kość. - Starowola - Jaświły - Jadeszki - dr. woj. Nr 670

1

1407 B

1+200

Jaskra

słupek

2

2+400

kol. Jaskra

wiata

3

5+100

Kalinówka Kościelna

wiata

4

6+700

Kol. Kalinówka Królewska

słupek

5

8+650

Komłatki

słupek

6

10+050

Starowola

wiata

7

12+150

kol. Bagno

wiata

8

13+900

Romejki

wiata

9

15+150

kol. Romejki

słupek

10

16+500

Jaświły

wiata

11

19+900

Jadeszki

słupek/wiata

12

21+750

Moniuszki skrzyż.

wiata

13

23+350

Moniuszki kol.

wiata

14

24+650

Kol. Dolistowo Stare

wiata

1410 B dr. 1407 B - Kalinówka Królewska - dr. 1354 B

1

1410 B

1+500

Kalinówka Królewska

wiata

1412 B Mońki - Potoczyzna - Krzeczkowo - Rutkowskie W. - Jaświły

1

1412 B

2+100

Potoczyzna

wiata

2

3+100

Waśki

słupek

3

5+100

Krzeczkowo

wiata

4

7+050

Szpakowo

słupek

5

8+200

Szpakowo 1

słupek

6

9+250

Rutkowskie Małe

wiata

7

10+850

Białosuknie kolonia

wiata

8

12+050

Rutkowskie Duże

wiata

9

15+000

Jaświły

wiata

1414 B Krzeczkowo/ od dr. 1412 B/- Kropiwnica - Kalinówka K. /do dr. 1404 B

1

1414 B

1+000

Kol. Krzeczkowo

słupek

2

2+100

Kol. Kropiwnica

wiata

3

2+200

Kol. Kropiwnica

słupek

4

3+500

Kropiwnica

wiata

1415 B Mońki - Świerzbienie - Łupichy - Kosiorki

1

1415 B

4+100

Łupichy

wiata

2

5+700

Pyzy

wiata

3

6+750

Kosiorki

wiata

1416 B Mońki - Hornostaje - Jaski - Goniądz

1

1416 B

2+230

Hornostaje

wiata

2

3+750

Jaski

wiata

3

6+730

Wojtóstwo

wiata

1799 B /Białogrądy/ gr.pow. - Osowiec - Płochowo - Goniądz

1

1799 B

1+350

Osowiec wieś

wiata

2

3+600

Płochowo

wiata

3

5+470

Budne

wiata

4

7+200

Wólka Piaseczna

wiata

1838 B gr. pow. /Strękowa Góra/ - Laskowiec - Gugny - Osowiec

1

1838 B

2+100

Laskowiec

wiata

2

5+850

Kopciowe

słupek

3

14+850

Stójka

słupek

4

19+350

Budy

słupek

1839 B Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn

1

1839 B

0+450

Laskowiec

wiata

2

2+200

Brzeziny

wiata

3

2+950

Brzeziny

wiata

4

6+450

Giełczyn

wiata

1840 B dr. 1838 B - Wilamówka

1

1840 B

2+320

Wilamówka

wiata

1841 B dr. woj. Nr 671 - Krypno W. - Długołęka- Bajki Stare - Wyszowate - Nowa Wieś - Trzcianne - Kulesze - Downary - dr. kraj. Nr 65

1

1841 B

0+620

Krypno Kość.

wiata

2

1+800

Długołęka kol.

słupek

3

3+130

Długołęka kol.

wiata/słupek

4

4+480

Długołęka Grądzik

słupek

5

5+150

Długołęka 2

wiata

6

7+150

Rekle Kol.

wiata

7

8+550

Bajki Zalesie 1

słupek

8

9+400

Bajki Zalesie

wiata

9

10+800

Stare Bajki

wiata

10

11+200

Stare Bajki

słupek

11

12+700

Wyszowate

wiata

12

13+900

Wyszowate

słupek

13

14+500

Wyszowate Kol.

słupek

14

15+650

Krynica

słupek

15

16+110

Kol. Krynica

słupek

16

16+850

Szorce

wiata

17

17+900

Szorce

wiata

18

19+870

Nowa Wieś

wiata

19

20+800

Nowa Wieś

wiata

20

21+650

Nowa Wieś 2

wiata/słupek

21

23+350

Trzcianne

wiata

22

26+000

Chojnowo

wiata

23

27+750

Mroczki

wiata

24

30+850

Kulesze

wiata

25

34+400

Downary

brak urządzenia

1842 B Trzcianne - dr. 1838 B/ Gugny

1

1842 B

1+030

Zubole

słupek

2

2+200

Werykle

słupek

3

6+100

Gugny

wiata

1843 B dr. 1841 B - Chojnowo

1

1843 B

0+700

Chojnowo

słupek

1844 B dr. 1363 B /Okrągłe/ - Niewiarowo - gr. gminy - Czekołdy - do dr. pow. Nr 1368 B /Boguszewo/

1

1844 B

0+100

Niewiarowo

słupek

2

1+700

Niewiarowo 1

słupek

1845 B Mroczki - Boguszki - Milewo - dr. 1363 B

1

1845 B

1+150

Boguszki

wiata

2

3+450

Milewo

wiata

1849 B dr. woj. Nr 670 - Klewianka - Białosuknie - dr. 1412 B

1

1849 B

1+000

Klewianka

słupek

2

2+350

Klewianka

wiata

3

3+900

Białosuknie

wiata

1851 B dr. woj. Nr 670 - Smogorówka Dol. - Radzie - Moniuszki - dr. 1407 B

1

1851B

1+850

Smogorówka Dolistowska

wiata

2

3+250

Radzie

wiata

3

4+750

Moniuszki

słupek

2361B ul. Mickiewicza w Mońkach

1

2361 B

0+750

Mońki

słupek

2365B ul. Słowackiego w Mońkach

1

2365 B

0+670

Mońki

słupek

2371 B ul. Wojska Polskiego w Mońkach

1

2371 B

0+550

Mońki

brak (uzgodniona lokalizacja)

2374 B ul. Dworcowa w Mońkach

1

2374 B

0+210

Mońki

słupek

2368 B ul. Szkolna w Mońkach

1

2368 B

0+240

Mońki

słupek

2621 B ul. Kościuszki w Goniądzu

1

2621 B

0+600

Goniądz

słupek

2629 B Plac 11-go Listopada w Goniądzu

1

2629 B

0+050

Goniądz

wiata


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/44/15
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH REGULARNE PRZEWOZY OSÓB W PUBLICZNYMTRANSPORCIE ZBIOROWYM

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu monieckiego, będących własnością albo w zarządzie Powiatu Monieckiego, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Starostwa Powiatowego w Mońkach.

3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek, do którego należy dołączyć projekt proponowanego rozkładu jazdy uwzględniający minimalnie 10 min. odstępy czasowe pomiędzy poszczególnymi zatrzymaniami pojazdów, w ramach realizowanych przez różnych przewoźników przewozów.

4. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:

- każdorazowego powiadamiania Starostwa Powiatowego w Mońkach o zamiarze zmiany rozkładu jazdy w szczególności w przypadkach dotyczących zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia,

- wprowadzenie powyższych zmian do rozkładu jazdy uzależnione jest od uzyskania na nie zgody Starostwa Powiatowego w Mońkach.

5. Odmowa wydania zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przystanków przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkłady jazdy ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników),

- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkłady jazdy spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa organizacji ruchu drogowego.

6. Operator lub przewoźnik winien uzgodnić sposób prezentacji na przystankach rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z wykonywanymi przewozami.

7. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

8. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych:

- innych informacji niż te, które dotyczą rozkłady jazdy,

- reklam w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz 115 z późn. zm.).

9. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

10. Pojazdy winny zatrzymywać się w odległości nie większej niż 15 m od słupka ze znakiem D 15 lub tablicy oznaczającej przystanek, a w przypadku przystanku z zatoką - w tej zatoce tak, aby umożliwić pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie. Miejsce w tej zatoce należy zajmować w taki sposób, by umożliwić korzystanie z niej innym pojazdom wykonującym przewozy osób.

11. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

12. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

13. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, może nastąpić cofnięcie zgody na ich korzystanie.

14. Przewoźnik zobowiązany jest do letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych lub partycypowania w kosztach utrzymania porządku i czystości na przystankach, z których korzysta.

15. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia, utrudnienia lub brak możliwości korzystania z przystanków w wypadkach losowych lub od niego niezależnych oraz podczas zamknięcia odcinków dróg w szczególności z powodu budowy, przebudowy, remontu dróg lub innej infrastruktury (mosty, przepusty itp.).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tooba.pl

Projekty domów gotowych i garaży

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama