reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/47/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379,
poz. 1072) w związku z art. 6 l ust. 1 i 2 i art. 6 q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399, poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, poz. 122) oraz w związku z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149., poz. 1289, poz. 1313, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1215, z 2015 r. poz. 1171, poz. 1644) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe,
w terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku,

2) za II kwartał do 15 maja danego roku,

3) za III kwartał do 15 września danego roku,

4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

2. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtową opłatę za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wnosi się do dnia 15 czerwca każdego roku, z góry, za każdy bieżący rok kalendarzowy.

§ 2. 1. Zarządza się na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Turośń Kościelna pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty, o której mowa w ust. 1, wyznacza się sołtysów sołectw Gminy Turośń Kościelna.

3. Pobrane w danym miesiącu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek bankowy Urzędu Gminy Turośń Kościelna w terminie 3 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z § 1 ust. 1 i ust. 2, wpłata powinna nastąpić.

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% od sumy zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Właściciele nieruchomości będą uiszczać opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2

1) bezpośrednio gotówką w odpowiednim banku, albo

2) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Turośń Kościelna, albo

3) w drodze inkasa zgodnie z § 2 niniejszej uchwały

§ 4. Traci moc uchwała nr XXI/186/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. 2013. 1715 )

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Kołodko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama