reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 24.2015 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 ) oraz Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 330 343 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20 000 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 350 343 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 18 004 483 zł tego:

- dochody bieżące 14 780 506

- dochody majątkowe 3 223 977

2) Plan wydatków ogółem 17 406 803 zł z tego:

- na wydatki bieżące 12 132 511

- na wydatki majątkowe 5 274 292

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 24.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

330 343,00

330 343,00

01095

Pozostała działalność

0,00

330 343,00

330 343,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

330 343,00

330 343,00

Razem:

1 518 567,00

330 343,00

1 848 910,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 2 (Załącznik Nr 2) do Zarządzenia Nr 24.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Gospodarka mieszkaniowa

602 100,00

0,00

602 100,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

602 100,00

0,00

602 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

35 000,00

- 10 000,00

25 000,00

4260

Zakup energii

59 000,00

5 000,00

64 000,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

18 800,00

5 000,00

23 800,00

Oświata i wychowanie

5 146 047,00

0,00

5 146 047,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

703 755,00

0,00

703 755,00

4270

Zakup usług remontowych

15 000,00

- 10 000,00

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

57 000,00

10 000,00

67 000,00

Razem:

15 557 893,00

0,00

15 557 893,00

Rodzaj: Zlecone

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

330 343,00

330 343,00

01095

Pozostała działalność

0,00

330 343,00

330 343,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

330 343,00

330 343,00

Razem:

1 518 567,00

330 343,00

1 848 910,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.138.2015 przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2015: w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 & 2010 - zwiększenie dotacji o kwotę 330 343 złote, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za pierwszy okres płatniczy 2015 roku.

W związku z otrzymanym pismem dokonuje się zmian w planie wydatków w odpowiednich działach i rozdziałach.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama