reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381; zmiany z 2014 r. poz. 40, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; zmiany z 2013 r. poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289, poz. 35; zmiany z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1171, poz. 1644; zmiany z 2015 r. poz. 211) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku leśnego na terenie miasta - gminy w drodze inkasa.

§ 2. Terminem płatności dla inkasentów są 3 dni następujące po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 3. Określa się inkasentów podatków o których mowa w § 1, sołtysów sołectw gminy Tykocin według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6 % kwot podatków wymienionych w § 1, osobiście zainkasowanych w drodze inkasa przez inkasentów i wpłaconych do kasy lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Tykocinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik do Uchwały Nr VII/50/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kru.pl

Najwyższej jakości usługi rejestracji domen, hosting, certyfikaty SSL oraz bezpieczna poczta korporacyjna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama