reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Supraśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. Nr 941 i Nr 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Supraśl:

1) pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, pobieranie nauki w systemie dziennym - 4 punkty,

2) pozostawanie samotnie wychowującego rodzica w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, pobieranie nauki w systemie dziennym - 4 punkty,

3) pozostawanie jednego z rodziców kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, pobieranie nauki w systemie dziennym - 2 punkty,

4) kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja edukacji w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej przez rodzeństwo kandydata - 2 punkty,

5) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu przedszkola szkoły lub do szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/przedszkole, w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja - 1 punkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa:

1) w § 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 - dokumenty poświadczające:

a) zatrudnienie - zaświadczenia z zakładów pracy,

b) prowadzenie gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tego tytułu lub dowód opłacania składek w KRUS,

c) prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej - aktualny (nie starszy niż 30 dni przed złożeniem wniosku) wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny poświadczający to dokument,

d) pobieranie nauki- zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym,

2) w § 1 pkt 2 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, którego wzór określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) w § 1 pkt 4 - oświadczenie rodzica, którego wzór określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

4) w § 1 pkt 5 - zaświadczenie dyrektora szkoły o uczęszczaniu do szkoły w bieżącym roku szkolnym oraz oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, którego wzór określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/58/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/58/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/58/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama