reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 poz. 191, poz. 357) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole i przedszkolu obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ustalając następujący obowiązkowy wymiar godzin:

Lp

Stanowisko kierownicze

Wysokość zniżki godzin

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin z uwzględnieniem zniżki

1.

Dyrektor przedszkola:

a

do 10 oddziałów

19

6

2.

Wicedyrektor przedszkola:

a

do 10 oddziałów

15

10

3.

Dyrektor szkoły:

a

do 10 oddziałów

12

6

b

od 11 do 20 oddziałów

13

5

c

powyżej 20 oddziałów

14

4

4.

Wicedyrektor szkoły

a

od 13 do 20 oddziałów

9

9

b

powyżej 20 oddziałów

10

8

5.

Kierownik świetlicy

12

14

§ 2. Wymiar zajęć określony w § 1 dotyczy także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3. Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla:

a) pedagoga - 20 godzin,

b) psychologa - 20 godzin,

c) logopedy - 20 godzin.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/177/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole lub przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r. i ma zastosowanie do arkuszy organizacyjnych poczynając od roku szkolnego 2015/2016.

Przewodniczący Rady


Wojciech Rudnik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Pilarz-Herzyk

www.mamaprawniczka.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama