reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 26/VI/2015 Rady Gminy Piątnica

z dnia 6 maja 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 118/XVIII/08 Rady Gminy Piątnica z dnia 24 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2008 r. Nr 229, poz. 2359) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Udziela się Wójtowi zgody na nabywanie nieruchomości, obciążanie nieruchomości służebnościami gruntowymi w przypadkach uzasadnionych interesami Gminy oraz ustanawianie służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Piątnica".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Weber


Uzasadnienie

do uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

W dniu 30 stycznia 2015 r. Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o. z Warszawy działając jako pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zwróciła się z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej, na działkach będących własnością Gminy Piątnica.

Przedmiotowa inwestycja jest elementem struktury sieciowej najwyższych napięć, niezbędnej do funkcjonowania systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy.

Inwestycja realizowana jest w ramach narodowej Strategii Spójności, jako projekt indywidualny dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 i jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wpisana została na listę projektów mających kluczowe znaczenie dla Europy w zakresie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E). Wymagane zakończenie budowy przypada na koniec czerwca 2015 roku. Opóźnienie w realizacji tak strategicznej inwestycji spowoduje określono konsekwencje związane z nie wywiązaniem się Polski ze zobowiązań nałożonych przez Unię Europejską.

Dlatego też w celu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Piątnica, przez które przebiega linia 400 kV niezbędnym staje się wprowadzenie zmian w uchwale Nr 118/XVIII/08 z dnia 24 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama