reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 89/15 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 20 680,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 21 030,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 350,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2015 r. w kwocie 50 300,00 zł z rozdz.75818 § 4810 do rozdz. 80101 § 4110 - 1 197,00 zł, § 4120 - 172,00 zł, § 4170 - 6 995,00 zł, § 4300 - 16 936,00 zł, łącznie 25 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją letniego obozu sportowego w klasie o profilu sportowym w ZSM nr 1 w Grajewie oraz do rozdz. 92601 § 4300 - 25 000,00 zł na doradztwo i consulting dotyczący zakończenia realizacji projektu "Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej" jak również przygotowanie dokumentów związanych z jego rozliczeniem.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 65 008 967,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 346 285,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 70 955 923,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 358 129,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


mgr Dariusz Latarowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 8 maja 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

38 755,00

20 680,00

59 435,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

30 081,00

20 680,00

50 761,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

30 081,00

20 680,00

50 761,00

Razem:

5 980 070,00

20 680,00

6 000 750,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 8 maja 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

5 662 823,00

0,00

5 662 823,00

75011

Urzędy wojewódzkie

559 856,00

0,00

559 856,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 839,00

- 350,00

25 489,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 871,00

350,00

3 221,00

758

Różne rozliczenia

491 809,00

- 50 300,00

441 509,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

491 809,00

- 50 300,00

441 509,00

4810

Rezerwy

381 809,00

- 50 300,00

331 509,00

801

Oświata i wychowanie

25 705 565,00

25 300,00

25 730 865,00

80101

Szkoły podstawowe

10 672 375,00

25 300,00

10 697 675,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 335 443,00

1 197,00

1 336 640,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

190 842,00

172,00

191 014,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 647,00

6 995,00

20 642,00

4300

Zakup usług pozostałych

92 791,00

16 936,00

109 727,00

926

Kultura fizyczna

14 508 492,00

25 000,00

14 533 492,00

92601

Obiekty sportowe

13 406 663,00

25 000,00

13 431 663,00

4300

Zakup usług pozostałych

72 567,00

25 000,00

97 567,00

Razem:

64 909 694,00

0,00

64 909 694,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

38 755,00

20 680,00

59 435,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

30 081,00

20 680,00

50 761,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

20 680,00

20 680,00

Razem:

5 980 070,00

20 680,00

6 000 750,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 8 maja 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 20 680,00 zł (zwiększenie) są następujące:

1) rozdział 75107 § 2010 - na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży

z dnia 30.04.2015 r. - pismo Nr DŁM 3101-13-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 20 680,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 20 680,00 zł są następujące:

1) rozdział 75107 § 3030 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 680,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

§ 3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 350,00 zł jest następujące:

1) przesuwa się kwotę 350,00 zł w rozdz. 75011-USC z § 4210 do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pt Aplikacja "Źródło" w praktyce USC.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2015 r. w kwocie 50 300,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 80101 § 4110 - 1 197,00 zł, § 4120 - 172,00 zł, § 4170 - 6 995,00 zł, § 4300 - 16 936,00 zł, łącznie 25 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją letniego obozu sportowego w klasie o profilu sportowym w ZSM nr 1 w Grajewie oraz do rozdz. 92601 § 4300 - 25 000,00 zł na doradztwo i consulting dotyczący zakończenia realizacji projektu "Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej" jak również przygotowanie dokumentów związanych z jego rozliczeniem.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Nogacki

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama