reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10/56/15 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 16 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 20.981 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 20.981 zł.,

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 59.339.073 zł.,

a) plan dochodów bieżących 50.960.108 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 8.378.965 zł.,

2) plan wydatków ogółem 61.241.106 zł.,

a) plan wydatków bieżących 49.299.393 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 11.941.713 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.902.033 zł. są wolne środki w kwocie 1.902.033 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr Bazyli Leszczyński

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik do Uchwały Nr 10/56/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Poroz. z ar

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

Wydatki razem:

przed zmianą

16 300

0

16 300

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

16 300

0

16 300

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

Wydatki razem:

przed zmianą

746 952

20 788

726 164

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

746 952

20 788

726 164

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

przed zmianą

14 212 123

3 896 957

10 315 166

zmniejszenie

-2 000

-2 000

0

zwiększenie

2 000

2 000

0

po zmianach

14 212 123

3 896 957

10 315 166

60014

Drogi publiczne powiatowe

przed zmianą

14 200 123

3 884 957

10 315 166

zmniejszenie

-2 000

-2 000

0

zwiększenie

2 000

2 000

0

po zmianach

14 200 123

3 884 957

10 315 166

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

353 800

353 800

0

zmniejszenie

-2 000

-2 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

351 800

351 800

0

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 000

2 000

0

po zmianach

2 000

2 000

0

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

788 130

788 130

0

zmniejszenie

-17 600

-17 600

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

770 530

770 530

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

788 130

788 130

0

zmniejszenie

-17 600

-17 600

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

770 530

770 530

0

4810

Rezerwy

przed zmianą

788 130

788 130

0

zmniejszenie

-17 600

-17 600

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

770 530

770 530

0

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

15 926 086

15 926 086

0

zmniejszenie

-1 381

-1 381

0

zwiększenie

18 981

18 981

0

po zmianach

15 943 686

15 943 686

0

80130

Szkoły zawodowe

przed zmianą

6 845 504

6 845 504

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

17 600

17 600

0

po zmianach

6 863 104

6 863 104

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

431 520

431 520

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

17 600

17 600

0

po zmianach

449 120

449 120

0

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

przed zmianą

233 300

233 300

0

zmniejszenie

-1 381

-1 381

0

zwiększenie

1 381

1 381

0

po zmianach

233 300

233 300

0

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

34 180

34 180

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

1 174

1 174

0

po zmianach

35 354

35 354

0

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

6 030

6 030

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

207

207

0

po zmianach

6 237

6 237

0

4417

Podróże służbowe krajowe

przed zmianą

1 174

1 174

0

zmniejszenie

-1 174

-1 174

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

0

0

0

4419

Podróże służbowe krajowe

przed zmianą

207

207

0

zmniejszenie

-207

-207

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

50 219 154

39 019 905

11 199 249

zmniejszenie

-20 981

-20 981

0

zwiększenie

20 981

20 981

0

po zmianach

50 219 154

39 019 905

11 199 249

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

Wydatki razem:

przed zmianą

10 258 700

10 258 700

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

10 258 700

10 258 700

0

Razem

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

Wydatki razem:

przed zmianą

61 241 106

49 299 393

11 941 713

zmniejszenie

-20 981

-20 981

0

zwiększenie

20 981

20 981

0

po zmianach

61 241 106

49 299 393

11 941 713

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama