Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr 1/2015 Starosty Łomżyńskiego

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie zmiany Informacji Nr 1 Starosty Łomżyńskiego

Tekst pierwotny

Zmienia się Informację Nr 1 Starosty Łomżyńskiego z dnia 11 grudnia 2014 roku o operacie opisowo- kartograficznym modernizacji ewidencji gruntów części jednostki ewidencyjnej Gmina Śniadowo, powiat łomżyński , woj. podlaskie w następujący sposób: zamiast daty ,,z dnia 11 grudnia 2014 roku " powinna być data ,, z dnia 11 grudnia 2013 roku".

Starosta


Elżbieta Parzych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe